Hjem
Mediebruksgruppen
Ny stipendiat

Silje Nygaard stipendiat på SCANPUB-prosjektet

Fra. 2. januar 2016 er forskningsgruppens medlem Silje Nygaard stipendiat på Toppforsk-prosjektet SCANPUB.

Hovedinnhold

Silje sitt delprosjekt som er underlagt ”The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015” (SCANPUB), skal se på hvordan online medier har bidratt til innvandringsdebatten ved å undersøke sosiale medier og bloggers intermediale agenda-setting inn mot de etablerte redigerte mediene.

- Hensikten er å undersøke hvorvidt nettdebatten om innvandring, slik den kommer til uttrykk i de etablerte mediene, er ulik i de skandinaviske landene med hensyn til hvilke kilder, tema og synspunkter som slipper til, forteller Silje.

Sosiale mediers mulige bidrag til mangfold
Silje skal undersøke om sosiale medier og blogger har bidratt til å skape et større mangfold av meninger i innvandringsdebatten:

- Da innvandringsdebatten har blitt beskyldt for å domineres av en moralistisk politisk korrekt elite, og kildestudier peker på at offisielle kilder har størst mulighet til å få sitt synspunkt forbi medienes portvakter, vil det være interessant å undersøke empirisk hvorvidt sosiale medier og bloggers inntog i den nye offentligheten har bidratt til å skape et større mangfold av kilder, tema og synspunkter relatert til innvandring, sier Silje.

Silje har vært medlem i forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier siden sommeren 2015 og har jobbet som vitenskapelig assistent på diverse forskningsprosjekter ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hun gleder seg nå til å begynne i ny jobb:

- Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet med et så høyaktuelt tema, avslutter Silje.

Om SCANPUB-prosjektet
”The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015” (SCANPUB) ledes av professor Jostein Gripsrud og tar utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene – Norge Sverige og Danmark – til tross for sine mange likheter, har hatt en svært ulik offentlig debatt om innvandring. Les mer om prosjektet her.