Hjem

MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner

Hovedinnhold

MUCS project logo

MUCS (Mediebruk i krisesituasjoner: Informasjonsparadokser, klimaendringer og koronapandemien) studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner, ved å sammenligne klimaendringer og koronapandemien. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom medievitenskap, samfunnsgeografi og journalistikk. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter disse krisene i hverdagen og gjennom mediene, der det er overflod av informasjon på tvers av plattformer.

Forskning
Statistikk av covid-19 smitte

Mediebruksforskning om pandemien

Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over artikler knyttet til mediebruk og pandemi.

Forskning
Covid 19 pandemic metrics over spread of virus

Ny studie om betydningen av smittetall i nyhetene under koronapandemien

I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien

MUCS
Hilde Sakariassen

Nytt postdoktorprosjekt i MUCS

Hilde Sakariassen har begynt som postdoktor i MUCS med sitt prosjekt 'The tale of two cities – the duality of digital technology for inexperienced users in a societal crisis'

Kriseparadoks
Mediebruk i krisesituasjoner Brita Ytre-Arne Håvard Haarstad og Hallvard Moe

Kvifor handlar vi mot pandemien, men ikkje mot klimakrisa?

Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.