Hjem
Mediebruksgruppen
Nye publikasjoner

Framtidens mediepublikum

Nye publikasjoner diskuterer framtidens mediepublikum

CEDAR-rapport
Foto/ill.:
-

Hovedinnhold

Forskningsnettverket CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research (2014-2018) holdt avslutningskonferanse i Lisboa i september 2017. Nettverket offentliggjorde en rapport som gir en kort oppsummering av sentrale funn og anbefalinger. Lederne for nettverket har også publisert en artikkel (OA) i European Journal of Communication som beskriver rammeverk og sentrale funn i CEDARs analyser. 

I 2018 kommer et spesialnummer av tidsskriftet Television & New Media basert på konferansen, og en redigert monografi på Palgrave Macmillan, skrevet av nettverkets medlemmer. Dette blir den viktigste akademiske publikasjonen fra CEDAR. Boken får tittelen The Future of Audiences - A Foresight Analysis of Interfaces and Engagements. Boken diskuterer sentrale trender i mediebruk akkurat nå, perspektiver fra «stakeholders» på medienes publikum, og scenarier og anbefalinger for framtiden. 

To medlemmer fra Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier har vært aktive i CEDAR. Brita Ytre-Arne har vært nestleder (co-director), og er redaktør for flere av nettverkets publikasjoner. Gilda Seddighi har vært medlem av CEDAR og en av de hovedansvarlige for å utarbeide scenarier for framtidens mediepublikum. 

Lenke til konferansen (scroll ned for billedgalleri). 

Lenke til rapporten.

Lenke til EJC-artikkel.