Hjem
Mediebruksgruppen
Ny rapport

Reuters Digital News Report 2018

Årets rapport om digitale bruksmønstre for nyheter viser stabilitet, men også hvor hvordan journalistikken utfordres av nye brukervaner.

Bruksmønstre for digital nyhetsbruk
Foto/ill.:
Egon Låstad

Hovedinnhold

Hvor nyhetsinteresserte er nordmenn? Hvor viktige er sosiale medier for nyhetsbruken, har vi tillit til mediene, og hvordan er det med betalingsviljen for digitale nyheter? Dette er noen av sidene ved digital nyhetsbruk som blir dekket i Bruksmønstre for digitale nyheter, Reuters Digital News report 2018.

Rapporten viser at nordmenn i stor grad er digitale i sin nyhetsbruk. 83% bruker nyheter daglig, mer enn tre av fire flere ganger om dagen. Nyhetsinteressen er lavere blant de yngre. Smarttelefonen er vår viktigste enhet for nyhetsbruk, og nesten ingen har papiraviser som hovedkilde for nyheter. Likevel holder vi oss til tradisjonelle medietilbyderne, også digitalt. Alternative medier brukes av få, og bruken av disse nettstedene følger politisk preferanse. Podcast’er, derimot, har en tydelig aldersprofil, og brukes av langt flere unge. Nordmenn går vanligvis direkte til faste sider når de skal finne nyheter på nettet, mens googling er langt mindre viktig som vei til nyheter. De unge skiller seg ut, og baserer seg i større grad på sosiale medier som en måte å finne nyheter. 

Selv om Facebook er den klart viktigste nyhetskilden blant de sosiale mediene, både for yngre og eldre brukere, er det få som kjenner til hvordan individuell seleksjon av nyheter skjer på denne plattformen. Snapchat for nyheter har tydelig tilknytning til alder, og brukes i denne sammenheng av langt flere unge. Nesten halvparten forholder seg aktivt til nyhetsdekningen på en eller annen måte gjennom sosiale medier. Mens deling av nyheter er utbredt, er mange forsiktige med å uttrykke seg politisk på nett. 

De fleste har høy tillit til nyheter, og NRK scorer høyest som pålitelig nyhetsleverandør. Politisk preferanse har klar betydning for hvilke medier som vurderes som pålitelige. 40% er bekymret for klikk-agn, faktafeil og villedende overskrifter, og like mange har selv kommet over dette. Ansvaret for falske nyheter legges både hos teknologiselskapene og myndighetene, men mest hos mediene. En tredjedel ser også politikeres beskyldninger om «falske nyheter» som et problem. 

30% har betalt for nyheter på nettet siste året, oftest gjennom et digitalt abonnement eller ved tilgang gjennom andre tjenester. De som ikke betaler for nyheter, ser i liten grad for seg at de skal begynne å betale. 

Formålet med Reuters Institute Digital News Report er å forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Dette er resultatet av et samarbeid mellom flere internasjonale aktører, med Universitetet i Bergen som norsk partner i samarbeid med Fritt ord. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, og gjennomføres av analyseinstituttet YouGov som en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. Datainnsamlingen fant sted fra slutten av januar til begynnelsen av februar 2018. Rapporten er støttet av Fritt ord.