Hjem
Mediebruksgruppen
Publikasjon

Masterstudent med artikkel i Norsk medietidsskrift

Elisabeth Urdal publiserte i vår en artikkel fra sitt masterprosjekt i Norsk medietidsskrift

Elisabeth Urdal og forside Norsk Medietidsskrift
Foto/ill.:
Elisabeth Urdal

Hovedinnhold

Tidligere masterstudent ved forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier, Elisabeth Urdal, publiserte i 2018 artikkelen "Seing på sakte-TV" sammen med Roel Puijk. Artikkelen bygger på Elisabeths masterprosjekt "Publikums opplevelse av sakte-TV", levert våren 2017. 

Artikkelen tar for seg oppmerksomheten NRK de siste årene har fått rundt sine sakte-TV-sendinger, også kalt "minutt for minutt". Den baserer seg på empirisk materiale fra to ulike studier  – én kvantitativ og én kvalitativ, og viser blant annet at naturen og de nasjonale sentimentene er de viktigste elementene i seererfaringene. Den viser også at seerne opplever sakte-TV på ulik måte.