Hjem
Mediebruksgruppen
Støtte fra Fritt Ord

Nytt forskningsprosjekt om ytringsfriheten i akademia

Hallvard Moe ved UiB leder delprosjektet om informasjonsfrihet.

Diskusjon ved et bord
Prosjektet "Kunnskapens rom i en ny offentlighet" skal undersøke ytringsfrihetens grenser, akademikeres oppleves av ytringfrihet og informasjonsfriheten i dagens offentlighet.
Foto/ill.:
Headway på Unsplash

Hovedinnhold

Stiftelsen Fritt Ord har gitt støtte til prosjektet Kunnskapens rom i en ny offentlighet. Forskningsprosjektet bygger på to tidligere undersøkelser fra 2013 og 2015 om ytringsfrihetens grenser i Norge i dag, men skal også se spesielt på hvordan det er å formidle forskning i dagens offentlighet.

Ikke blitt gjort før

– Mye tyder på at forskere innen felt som innvandring, kjønn og klima i særlig grad utsettes for ulike former for press og også trusler. Det er verdt å undersøke deres erfaringer nærmere: Hva innebærer det å forske på tema som i så sterk grad preger offentlig debatt og politikk, og hvordan vurderer forskerne på disse feltene selv sitt rom for å forske og ytre seg fritt? spør prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud i pressemeldingen fra Fritt Ord.

Hallvard Moe ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB har ansvaret for delprosjektet Tillit, teknologi og tilknytning – informasjonsfrihet som grunnlag for ytringsfrihet. 

Prosjektet skal bruke både en vanlig og en eksperimentell spørreundersøkelse rettet mot akademia, samt intervjue 40 forskere som arbeider med kontroversielle temaer knyttet til kjønn, migrasjon og klima. Det har ikke tidligere blitt gjennomført en slik spørreundersøkelse i Norge. 

Studerer utviklingen av ytringsfriheten

Forskningsprosjektet følger også opp spørreundersøkelsen fra 2013 og 2015, hvor et representativt antall i befolkningen svarer på holdninger og erfaringer med ytringsfrihet, selvsensur og opplevelser med netthets. Med det blir det mulig å se hvordan nordmenns opplevelse av ytringsfriheten eventuelt har endret seg over tid.

Spørreundersøkelsen blir også videreutviklet til å også belyse spørsmål rundt kunnskapsformidling i offentligheten. 

– Da særlig spørsmål om tillit til akademia og forskning, samt om bruk av ulike digitale informasjonskilder og kjennskap og tillit til algoritmestyring og informasjonsinnhøsting. Til sist vil vi også inkludere spørsmål som måler holdninger til utvalgte politiske og ideologiske stridstema, som innvandring, klima/miljø og likestilling, skriver forskerne i prosjektskissen. 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU. Det skal ferdigstilles høsten 2021.