Hjem
Mediebruksgruppen
Ny artikkel

Masteroppgave ble artikkel

I årets første Norsk Medietidsskrift har Elisabeth Wiken publisert en artikkel basert på masteroppgaven «Instagram som arena for politisk meningsdannelse».

Kvinne sitter i sofaen og ser på mobilen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den vitenskapelige artikkelen er publisert i Norsk medietidsskrift 1/2020, kan leses via Idunn, og er åpen for alle. Den heter Instagram «som et tredje rom», og undersøker om det sosiale mediet kan ses som et tredje rom der folk samler seg om hverdagslige ting og samtidig diskuterer politikk.

Ulrikke Falck og "jævla homo"-kampanjen

Wiken har brukt innholdsanalyse av Instagramkontoer og kvalitative dybdeintervjuer med følgere av kontoene som metode. I artikkelen fokuserer hun hovedsaklig på kontoen til feminist og kroppsaktivist Ulrikke Falch og kontoen til Gisle Agledahl. Sistnevnte fikk mye oppmerksomhet rundt "jævla homo"-kampanjen på Instagram i forkant av tv-serien på NRK med sammen navn.

– Jeg har funnet ut at Instagram på mange måter bygger bro mellom det hverdagslige og politiske. Influencerne bidrar til å både aktualisere og skape interesse for saker blant følgerne sine. På denne måten fungerer deler av Instagram som et tredje rom, ved at det bidrar til en orientering mot offentligheten for følgerne, forteller Wiken.

Stipend fra forskningsgruppe

Wiken er medlem i Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier, og fikk stipend fra gruppen til å skrive artikkelen.

– Jeg har hatt lyst til å skrive en vitenskapelig artikkel siden før jeg leverte masteroppgaven, så å endelig få det til har vært utrolig kjekt. Jeg må også få takke Brita Ytre-Arne for veiledning og hjelp underveis, og forskningsgruppen for støtte med stipend! sier Wiken.

Her kan du lese Wikens masteroppgave.