Hjem
Mediebruksgruppen
Ny publikasjon

Tidsskriftnummer om «datafisering»

Hallvard Moe er medredaktør for et spesialnummer av European Journal of Communication.

Hallvard Moe er medredaktør for et spesialnummer av European Journal of Communication.
Foto/ill.:
European Journal of Communication

Hovedinnhold

European Journal of Communication er blant de ledende, bredt orienterte tidsskriftene for medie- og kommunikasjonsforskning internasjonalt. Nummeret som kom ut i juni 2020 er et spesialnummer redigert av Stine Lomborg (Københavns universitet), Lina Dencik (Cardiff University) og Hallvard Moe. Nummeret bringer aktuelle debatter om datafiseringen av samfunnet i kontakt med allmenn medieforskning.

"Datafisering"

Hallvard Moe forklarer at "datafisering", datafication på engelsk, er et begrep som blir brukt om tendensen der stadig nye ting vi driver med gjøres om til data med det formålet om å måle, arkivere og i ytterste konsekvens tjene penger. Dette gjelder alt fra trening til spising til soving - og alt av mediebruk.

- Slik datafisering gir på den ene siden nye muligheter for analyser av mediert kommunikasjon. Vi kan som medieforskere benytte nye typer data for å studere fenomener på nye måter. På den annen side representerer datafiseringen en utfordring for medievitere siden nye domener av samfunnet og hverdagslivet blir «mediert» eller datafisert, sier Moe. 

Artiklene i tidsskriftnummeret tar opp ulike aspekt ved disse to sidene og kan leses her

Innhold: 

Methods for datafication, datafication of methods: Introduction to the Special Issue
Stine Lomborg, Lina Dencik & Hallvard Moe

Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media
Richard Rogers

Converging on a nativist core? Comparing issues on the Facebook pages of the Pegida movement and the Alternative for Germany
Cornelius Puschmann, Julian Ausserhofer & Josef Šlerka

Counter-archiving Facebook
Anat Ben-David

The grounded theory method to study data-enabled activism against corruption: Between global communicative infrastructures and local activists’ experiences of big data
Alice Mattoni

Data with its boots on the ground: Datawalking as research method
Karin van Es & Michiel de Lange:

Big data and explanation: Reflections on the uses of big data in media and communication research
Rasmus Helles & Jacob Ørmen