Hjem
Mediebruksgruppen
NORCE

Nytt stipendiat i NORCE

Rune Søholt har begynt som stipendiat i Media Poverty -prosjektet i NORCE

Rune Søholt
Foto/ill.:
Rune Søholt

Hovedinnhold

I doktorgradsprosjektet hans utforsker Søholt bruk av sosiale medier hos borgere som opplever fattigdom. Prosjektet skal også utforske hvordan fattigdom påvirker borgernes offentlige tilknytning, altså deres orientering mot det offentlige og politiske livet. Sammen med de andre deltakerne i Media Poverty-prosjektet, som hans prosjekt er en del av, skal Søholt gjennomføre 60 dybdeintervju med informanter fra et utvalg sosiodemografiske grupper med det til felles at de opplever fattigdom.  
 
Søholt sin faglige bakgrunn er som sosialantropolog, og han har en mastergrad i det fra NTNU. Han har tidligere forsket på økonomisk krise og påvirkningen det har på sosial ulikhet og framtidsforestillinger. 
 
- Jeg er aller mest spent på å finne ut av hva som faktisk rører seg der ute blant folk. Vi har fra før av veldig lite kunnskap som sier noe om sammenhengen mellom fattigdom og bruk av sosiale medier. Jeg har også stor tro på hva prosjektet kan utrette eller bidra til, så jeg ser veldig frem til å ta fatt på arbeidet, forteller han.