Hjem
Mediebruksgruppen
Forskning

Erik Knudsen til akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere annonserer sine nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Blant de 11 utvalgte nye medlemmene finner vi medieforsker Erik Knudsen.

Erik Knudsen
Foto/ill.:
Sigrid Haaland

Hovedinnhold

Akademiet for unge forskere annonserte denne høsten sine 11 nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Etter hard konkurranse blant over 50 gode kandidater fra hele landet, ble vår egen Erik Knudsen tatt opp i akademiet. 

Akademiet for Unge forskere er en tverrfaglig møteplass og en plattform for forskningspolitikk for unge forskere i Norge. Akademiet er opptatt av å være en vitenskapelig debattarena og en drivende kraft for nyskapende formidling av forskning. Søkerne må kunne vise at de har utført selvstendig og betydningsfullt vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid og utmerket seg innenfor sitt fagfelt. Man må også være engasjert i akademiets virke og fremtid. For å kunne være medlem må søkeren ikke være mer enn 38 år i opptaksåret. Forskere fra alle nasjoner og innenfor alle forskningsfelt er velkomne til å søke med forutsetningen at søkeren behersker norsk språk. 

Akademiet for Unge forskere skal være sammensatt av forskere fra ulike felt og ha bred geogratisk representasjon med en jevn kjønnsfordeling. 

Akademiet ble opprettet i 2015 etter at Det Norske Videnskaps-Akademi i 2013 tok initiativ til å opprett et slikt ungt akademi i Norge.  Kunnskapsdepartementet støttet i 2014 opprettelsen av akademiet over statsbudsjettet, og høsten 2015 ble de første 20 medlemmene tatt opp. Akademiet blir fremdeles finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet. 

Akademiet for unge forskere er en del av et internasjonalt nettverk som unge forskere og akademikere over hele verden, og har flere søsterorganisasjoner. I Norge er Akademiet en del av en større bevegelse for unge forskere som har vokst fram det siste tiåret.