Hjem
Mediebruksgruppen
Digital frakobling

Digital frakobling og identitet hos ungdom

Stipendiat Mehri Agai publiserer artikkel om Digital frakobling og identitet i Journal of Computer-Mediated Communication.

Unge mennesker ser på en dataskjerm og smiler
Foto/ill.:
Priscilla Du Preez on Unsplash

Hovedinnhold

I forbindelse med sitt stipendiatprosjekt om sosial ulikhet og digital frakobling blant ungdom, har Mehri Agai publisert artikkelen "Disconnectivity synced with identity cultivation:adolescent narratives of digital disconnection" i tidsskriftet Journal of Computer-Mediated Communication.

Artikkelen belyser ungdoms digital frakobling gjennom linsen av narrativ identitetsutvikling for å svare på forskningsspørsmålet: "Hvordan spiller opplevelser fra ungdomsfrakobling inn i pågående identitetsutviklingsprosesser?" Studien bygger på kvalitativ intervjuer med 17 norske ungdommer.

Funnene indikerer at ungdom er ambivalente i forhold til sosiale nettverk nettsteder, som gir ringvirkninger på deres motivasjon og frakoblingspraksis. 

I studien finner Agai at at noen ungdommer «logger av» spontant for å komme seg fra den følelsesmessige nøden som utløses av sosiale medier, mens andre prøver å redusere skjermtiden til fordel for personlig vekst. Disse forskjellene ser ut til å synkroniseres med spørsmålet "Hvem er jeg egentlig?" Ungdom med en følelse av identitet kan bedre motstå press fra jevnaldrende om å holde seg på nett, og velge frakobling eller tilkobling på egenhånd, uavhengig av hva venner eller andre rundt gjør. 

 

Les artikkelen "Disconnectivity synced with identity cultivation:adolescent narratives of digital disconnection" her