Hjem
Mediebruksgruppen
COVID-19

Mediebruksforskning om pandemien

Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over publikasjoner om mediebruk og pandemi.

Kvinne med munnbind på trikken og mobil i hånden
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Da koronaviruset spredde seg og mange land innførte restriksjoner på reise, sosialt samvær og møteplasser ble livene til mennesker verden over forandret. I tid hvor det meste var annerledes og mye var usikkert ble mediene viktigere i manges liv:

For informasjon, for å kunne oppdatere seg på nasjonale og lokale retningslinjer, for trygghet, kommunikasjon og selskap.

Når man ikke lenger kunne møtes og være i samme rom, ble teknologien et viktig verktøy for å fortsatt kunne gjennomføre arbeidsoppgaver, møter, undervisning - ja til og med gjennomføre den ukentlige quizen med gode venner. Noen satt klistret foran skjermen, mens andre følte seg overveldet av all informasjonen. 

Forskningen på mediebruk under COVID 19-pandemien er viktig for å forstå hvordan folk i det moderne samfunnet takler kriser. Forskere i Mediebruksgruppen ved UiB har studert mediebruk under pandemien med spørreskjema- og intervjuundersøkelser på ulike tidspunkt, fra første nedstengning våren 2020 fram til etterdønningene av pandemien vinteren 2022.

  • Hvordan opplevde folk medienes dekning av pandemien?
  • Hva slags medieteknologi og kommunikasjon ble viktige for folk i deres hverdag?
  • Hvilke endringer av mediebruk var kortsiktige og mer varige?
  • Hva betyr egentlig fenomener som dommedags-skrolling, smittetall-overvåkning og Zoom-trøtthet?

 

Dette er noen av spørsmålene forskningen har forsøkt å finne svar på.

«Vi begynte å forske på endringene som skjedde rundt oss mens vi satt på hjemmekontor i mars 2020, da Norge nettopp hadde stengt ned. Med ulike metoder og på forskjellige tidspunkt har vi studert hvordan folk i Norge har brukt medier under pandemien. Slik kan vi få nye perspektiver på helt grunnleggende spørsmål om hva mediene betyr for hvordan vi forholder oss til hverandre og til samfunnet» - Brita Ytre-Arne

Publiserte artikler og forskningslitteratur om mediebruk i COVID-19 pandemien: 

Artikkel om hvorfor smittetall ble opplevd som spesielt verdifull journalistikk:

John Magnus Ragnhildson Dahl & Brita Ytre-Arne (2023) Monitoring the infection rate: Explaining the meaning of metrics in pandemic news experiences, Journalism, 0(0) 1–18. DOI: 10.1177/14648849221149599

Kapittel om nyhetsbruk i Norden under pandemien, med analyse av den komparative Reuters-undersøkelsen og dybdeintervju fra Norge:

Brita Ytre-Arne & Hallvard Moe (2023) Citizens` news use during Covid-19: Concerns about misinformation and reliance on local news in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, i: Bengt, J. mfl. (red.) Communcating a pandemic: Crisis Management and Covid-19 in the Nordic Countries, Gøteborg:Nordicom, 303-324 DOI: 10.48335/9789188855688-14

Erik Knudsen mfl. The Effect of the COVID-19 Pandemic Crisis on Trust in the News Media: Evidence From Four Panel Waves. Innsendt for publisering.

Artikkel om dommedags-skrolling og nyhetsunnvik under første nedstengning:

Brita Ytre-Arne & Hallvard Moe (2021) Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown, Journalism Studies, 22:13, 1739-1755, DOI: 10.1080/1461670X.2021.1952475 

Alle artiklene er publisert med åpen tilgang og kan leses fritt på nettet