Hjem
Mediebruksgruppen
Kriser og nyhetsbruk

Tre stadier av nyhetsbruk i krisetid

Ny artikkel beskriver tre stadier av nyhetsopplevelse i krisetid: Ritualistisk sjekking, sjokkert fordypning, gjenvunnet stabilitet.

Image of pandemic on screen
Foto/ill.:
Patrick Assalé, Unsplash.com

Hovedinnhold

Ritual check-in, shocked immersion, regained stability: A sequential typology of news experiences in crisis situations er skrevet av Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland og Brita Ytre-Arne, og ble publisert i juli 2023 i Media, Culture & Society. 

Teoretisk sett bygger artikkelen på klassiske bidrag til medievitenskap og sosiologi, spesielt begrepene rituell kommunikasjon og ontologisk sikkerhet. Empirisk bygger den på kvalitative intervjustudier med nyhetspublikum i Norge, som strekker seg over 5  år og ulike krisetilfeller, inkludert politisk uro, COVID-19-pandemien og klimaendringer.

Artikkelen understreker betydningen av emosjonell distansering for å gjenvinne stabilitet, og identifiserer kriser som mangler start- og endepunkter som spesielt vanskelige å navigere. Denne innsikten bør sette i gang ytterligere debatt om vår forståelse av nyhetspublikum i en urolig verden, spesielt relevant for stipend om nyhetsbruk og -unngåelse.

Artikkelen er delvis finansiert og bygger på data fra Forskningsråd-prosjektet MUCS - Media use in crisis situations | University of Bergen (uib.no).

Les hele artikkelen på nett.