Hjem
Mediebruksgruppen
Bokanmeldelse

Kortfattet og rikt om mobilens plass i dagliglivet

Brita Ytre-Arnes bok om smartttelefonen i hverdagslivet har fått strålende anmeldelse i Norsk Medietidsskrift.

blde av tidsskrift
Foto/ill.:
Norsk Medietidsskrift

Hovedinnhold

Boken Media Use in Digital Everyday Life ble gitt ut i 2023, og i den tar professor Brita Ytre-Arne for seg hvordan mediebruk har forandret seg etter at smarttelefoner, sosiale medier og digitale plattformer ble en del av hverdagen.

I bokanmeldelsen Kortfattet og rikt om mediebruk og mobilens plass i dagliglivet, beskriver professor Marika Lüders (UiO) boken som "kort i antall sider, men stor i temaene som diskuteres". Hun trekker frem verdien av å kombinere offentlig tiknytning som teoretisk perspektiv med medierepertoarstudier, en god analytisk ramme for å forstå mediers plass og betydning, samt gode empiriske kapitler som belyser, konkretiserer og underbygger bokas hovedargument - nemlig at digitale medier endrer hvordan vi navigerer på tvers av daglivets domener, ved å gjøre grenser uklare, intensivere dilemmaer og forandre hvordan vi orienterer oss mot mennesker og fellesskap.

Du kan lese hele anmeldelsen her, og selve boken er gratis tilgjengelig som ebok på nett.