Hjem
Mediebruksgruppen
Nytt medlem i Kringkastingsrådet.

Torgeir Uberg Nærland er oppnevnt som nytt medlem i Kringkastingsrådet.

NK_Nærland

Hovedinnhold

Torgeir Uberg Nærland er oppnevnt som nytt medlem i Kringkastingsrådet. Nærland er knyttet til Universitetet i Bergen og Rokkansenteret som medieforsker. Han erstatter professor Hallvard Moe.

 

  • Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.
  • Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet.
  • Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer, dels oppnevnt av Stortinget, dels av regjeringen.

                                                                                                                         Kilde:NRK.no