Hjem
Mediebruksgruppen

Nyhetsarkiv for Mediebruksgruppen

Ny artikkel beskriver tre stadier av nyhetsopplevelse i krisetid: Ritualistisk sjekking, sjokkert fordypning, gjenvunnet stabilitet.
Som del av NordMedia-konferansen 2023 i Bergen arrangererte PREPARE et panel om prosjektets teoretiske ambisjoner.
«Likte du denne saken, liker du kanskje også denne?» Nesten 6 av 10 nordmenn er bekymret for hva de går glipp av grunnet personaliserte nyheter.
Tenåringer gjør emosjonelt arbeid for å håndtere digital på- og frakoblingskultur, og har ulike vilkår for å lykkes.
Ph.d-stipendiat Marianne Borchgrevink-Brækhus vant prisen for Årets Forskningsartikkel i Norsk Medietidsskrift.
Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over publikasjoner om mediebruk og pandemi.
Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.
I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien
20. Februar kommer Professor Brita Ytre-Arne med en boken "Media use in Everyday Digital Life".
Stipendiat Mehri Agai publiserer artikkel om Digital frakobling og identitet i Journal of Computer-Mediated Communication.
Akademiet for yngre forskere annonserer sine nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Blant de 11 utvalgte nye medlemmene finner vi medieforsker Erik Knudsen.
Professor Brita Ytre-Arne leverte sammen med de øvrige medlemmene av Personvernkommisjonen denne uken sin vurdering av personvern i Norge.
Rune Søholt har begynt som stipendiat i Media Poverty -prosjektet i NORCE
Hallvard Moe, Pawel Burkhardt, Vadim Kimmelman og Carlo Koos har fått de første ERC-tildelingene fra EUs nye forskningsprogram Horisont Europa.
Masterstudentene Anne Jacobsen Rike, Beate Felde og Henning Good fikk hvert stipend på 26 000 kr fra RAM for å jobbe med masteroppgavene sine
Hilde Sakariassen har begynt som postdoktor i MUCS med sitt prosjekt 'The tale of two cities – the duality of digital technology for inexperienced users in a societal crisis'
Ida Kvilhaug Sekanina har begynt som doktorgradsstipendiat i MUCS prosjektet.
Forskere fra Universitetet i Bergen har mottatt støtte for prosjektet «Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic».

Sider