Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Hovedinnhold

Lærdomstårnet Typus Grammaticae frå Margarita philosophia (1503)

Leiargruppe (2023-2024)

  • Åslaug Ommundsen, leiar (mellomalderlatin)
  • Stefan Drechsler (norrønt)
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann (norrønt, lingvistikk)
  • Aidan Conti (mellomalderlatin)

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, først og fremst ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE), men også andre institutt ved HF-fakultetet. 

Det faglege utgangspunktet for forskargruppa er studiet av mellomaldertekstar, framfor alt på latin og norrønt, men også på gresk, engelsk, tysk og fransk. Ein sentral fellesnemnar for medlemmene er mellomalderens bok- og skriftkultur.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, ta kontakt med Åslaug Ommundsen.