Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Lærdomstårnet Typus Grammaticae frå Margarita philosophia (1503)

Leiargruppe (2019)

  • Aidan Keally Conti (latin, mellomalderfilologi)
  • Helen F. Leslie-Jacobsen (norrønt)
  • Zuzana Stankovitsová (norrønt)
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann (norrønt, lingvistikk)

Nettside og kommunikasjon

  • Zuzana Stankovitsová
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, bare ta kontakt med oss her.

Internasjonal Workshop
Da Vinci
mai 09

Conceptual Metaphors and Body Symbolism

An international and interdisciplinary two-day workshop on conceptual metaphors and body symbolism.

Nytt programm
Kirkeportal

Program for vårsemesteret

Forskergruppens program for aktiviteter i vårsemesteret 2019.

Internasjonal konferanse
The 12th Bergen International Postgraduate Symposium
apr 08

The 13th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2019

The symposium for postgraduate students of Old Norse is hosted annually by the University of Bergen. Initiated by Professor Else Mundal under the auspices of the Centre for Medieval Studies, it is now organized by the Old Norse section of the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

Forskergruppen presenterer
Uppsalahovet, Carl Johan Billmark
mar 25

Ethnogenesis and stranger-kings in Old Scandinavian Literature

Jonas Wellendorf (UC Berkeley) discusses ethonogenesis in the sagas of the Skjǫldungs and the Ynglings.