Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Lærdomstårnet Typus Grammaticae frå Margarita philosophia (1503)

Leiargruppe (2019)

  • Aidan Keally Conti (latin, mellomalderfilologi)
  • Helen F. Leslie-Jacobsen (norrønt)
  • Zuzana Stankovitsová (norrønt)
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann (norrønt, lingvistikk)

Nettside og kommunikasjon

  • Zuzana Stankovitsová
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, bare ta kontakt med oss her.

Program
Magnus lagabøte

Vårprogram 2020

Vårprogram for FIM