Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Lærdomstårnet Typus Grammaticae frå Margarita philosophia (1503)

Leiargruppe (2019)

  • Aidan Keally Conti (latin, mellomalderfilologi)
  • Helen F. Leslie-Jacobsen (norrønt)
  • Zuzana Stankovitsová (norrønt)
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann (norrønt, lingvistikk)

Nettside og kommunikasjon

  • Zuzana Stankovitsová
  • Juliane Marie-Thérèse Tiemann

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, bare ta kontakt med oss her.

Programm
AM 431 12mo

Høstprogram 2019

Høstsemesterets program til forskergruppen er klar!

Workshop
Snorra-Edda
nov 11

Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia

International workshop organised in cooperation by UC Berkeley and University of Bergen funded by the Peder Sather Center (UC Berkeley).

Forskergruppen presenterer
AM 134 4to, f. 1r: Jónsbók. 1281-1294. Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
nov 13

Law Manuscripts of Western Scandinavia: European Influences and Domestic Use

Stefan Drechsler presents his post-doc project "Law Manuscripts of Western Scandinavia".