Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Nyhetsarkiv for Forskargruppe i mellomalderfilologi

Middelalderforskningen ved UiB befester sin sterke posisjon og mottar støtte til to prosjekter gjennom årets FRIPRO-tildeling fra Forskningsrådet.
BA and MA students in the course Food in the Middle Ages presented their term projects in a conference format.
Programm for FIM i høst 2018.
Postdoktor Helen F. Leslie-Jacobsen er ekspert på eddadikt og norrøne lovtekstar – og er tildelt årets pris for unge forskarar i humanistiske fag.
Klynga skal vere ein pådrivar for utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om mellomalderen.