Hjem
Meteorologi

Medlemmer i gruppen

Her finner du en oversikt over medlemmene i meteorologigruppen, både fast ansatte, 2-er stillinger, våre studenter og andre.

Hovedinnhold

Dersom du ønsker å søke etter ansatte, gå her for å finne liste over alle ansatte ved GFI.

II-stillinger

Dette er deltidsstillinger som er normert til en femtedels stilling. Hensikten med IIer-stillinger er å tilføre spesialkompetanse på områder som er viktige for instituttet, men hvor instituttet ser det som nødvendig med en styrking utover de fast ansatte.

Prof. II David Battisti (Univ. of Washington)
Prof. II Finn Gunnar Nilsen (STATOIL)
Prof. II Haraldur Olafsson
1. aman. II Birgitte Furevik (Meteorologisk Institutt)
1. aman. II Marius Opsanger Jonassen (UNIS)
1. aman. II Anna Sjøblom Coulson (UNIS)

Andre

Siden Universitet har organisert klimaforskningen sin gjennom Bjerknes Senter for klimaforskning (BCCR), er mange av de som jobber her ikke direkte ansatt gjennom Geofysisk Institutt selv om de har kontor her og jobber i tett samarbeid med de ansatte.

Prof. em. Sigbjørn Grønås

Dr. Idar Barstad
Dr. Michel de Santos Mesquita

Forsker II Stephanie Mayer
Forsker III Muralidhar Adakudlu

Post doc. Roohollah Azad
Post doc. Anthony Kettle
Post doc. Iselin Medhaug
Post doc. Susana Das Neves Mendes
Post doc. Mao-Lin Shen
Post doc. Ellen M. Viste
Post doc. Justin Wettstein

Senioring. Tor Einar de Lange