Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Forskningstema

Klimaendringer og biologisk mangfold

Klimaendring og globalisering generelt er drivkrefter som gjør at arter endrer sin geografiske utbredelse.

Hovedinnhold

I tillegg til den globale oppvarmingen ser vi tydelige endringer i nedbørsmønster og -intensivitet. Endringer i temperaturen og tilgang på vann kan få alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfold. Tiltak for bevaring av arter krever gode kunnskaper om biogeografien til artene. Data om miljø- og klimatiske krav er avgjørende for å kunne bevare truede arter. Kunnskap om artenes biogeografi er viktig i forvaltningen av innførte arter, der noen av dem kan være en reell trussel for det stedegne artsmangfold.

Gruppen forsker bl.a. på klimaendringer og biodiversitet i fjellområder og på oseaniske øyer, i de sistnevnte områdene med spesiell fokus på truede og invaderende arter.

Eksempler på avsluttede PhD- og masterprosjekter

Madan K. Suwal (2018): Spatial dynamics of species distributions in an anthropogenic landscape in the context of climate change, Nepal.

Prakash Bhattarai (2017): Species composition and richness along microtopographical gradient, Hardangervidda National Park, Southern Norway.

Kuber P. Bhatta (2018): Spatiotemporal dynamics of plant assemblages under changing climate and land-use regimes in central Nepal Himalaya.

Guttorm Edman Jørgensen (2017): Natur i endring - en studie av vegetasjonsdynamikken i et breforland ved Folgefonna. Klima- og bruksendringens effekt på vegetasjonen i Øvre Buerdalen 1981-2016 og tilstanden i dag.