Home
Environment and Landscape Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningstema

Klimaendringer og biologisk mangfold

Klimaendring og globalisering generelt er drivkrefter som gjør at arter endrer sin geografiske utbredelse.

Main content

I tillegg til den globale oppvarmingen ser vi tydelige endringer i nedbørsmønster og -intensivitet. Endringer i temperaturen og tilgang på vann kan få alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfold. Tiltak for bevaring av arter krever gode kunnskaper om biogeografien til artene. Data om miljø- og klimatiske krav er avgjørende for å kunne bevare truede arter. Kunnskap om artenes biogeografi er viktig i forvaltningen av innførte arter, der noen av dem kan være en reell trussel for det stedegne artsmangfold.

Gruppen forsker bl.a. på klimaendringer og biodiversitet i fjellområder og på oseaniske øyer, i de sistnevnte områdene med spesiell fokus på truede og invaderende arter.

Eksempler på avsluttede PhD- og masterprosjekter

Madan K. Suwal (2018): Spatial dynamics of species distributions in an anthropogenic landscape in the context of climate change, Nepal.

Prakash Bhattarai (2017): Species composition and richness along microtopographical gradient, Hardangervidda National Park, Southern Norway.

Kuber P. Bhatta (2018): Spatiotemporal dynamics of plant assemblages under changing climate and land-use regimes in central Nepal Himalaya.

Guttorm Edman Jørgensen (2017): Natur i endring - en studie av vegetasjonsdynamikken i et breforland ved Folgefonna. Klima- og bruksendringens effekt på vegetasjonen i Øvre Buerdalen 1981-2016 og tilstanden i dag.