Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Masterprosjekt

Sirkulærøkonomi innen oppdrettsnæringen i Norge

I masterprosjektet mitt utforsker jeg hvordan sirkulærøkonomiske prinsipper allerede er utført og implementert i oppdrettsnæringen, og hvilke erfaringer og utfordringer som er knyttet til dette.

Christoffer med fisk
Christoffer S. Bjønness skriver masteroppgave om sirkulærøkonomi innen oppdrettsnæringen i Norge.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Det er store ambisjoner om vekst i næringen fra Regjeringen, samtidig som bærekrafts- og utslippsmål Norge har forpliktet seg til skal nås. For å oppnå en slik vekst er det en rekke utfordringer som må ses på, blant annet hvordan næringen skal fôre all fisken, og hvordan slammet fra virksomheten kan samles opp og brukes til noe fornuftig.


I masterprosjektet ser jeg på næringen som en syntetisk case og derfor vil hele verdikjeden være inkludert. Oppgaven tar for seg problematikk rundt miljøutfordringer knyttet til virksomheten, og ser på hvordan tilnærminger fra den sirkulære økonomi kan løse noen av utfordringene. Prosjektet utforsker hvordan sirkulærøkonomiske tilnærminger allerede er utført og implementert i næringen, i tillegg til erfaringer og utfordringer knyttet til dette. Mulighetene for en velykket sirkulær økonomi i næringen, samt hva som vanskeliggjør dette vil også være sentralt i oppgaven."

Feltarbeid

Feltarbeidet har blitt utført både digitalt og fysisk ved deltakelse på konferanser, intervjuer og dokumentstudier (sekundærdata).

Ved deltakelse på studentcampen til AquaNor 2023 møtte jeg mange likesinnede studenter. Der fikk jeg også et godt innblikk i næringen, og i tillegg snakket med aktører i alle ledd av verdikjeden, fra FoU-miljøer til oppdrettere og utstyrsprodusenter. Ved å først knytte kontakter fysisk var det enklere å få avtalt intervjuer over Teams senere.

Erfaringar med masterstudiet i geografi

Som masterstudent ved institutt for geografi får du god tid til å utforme oppgaven din allerede første året som student gjennom de obligatoriske emnene. Siden begge semestrene på andre året er satt av til masteroppgaven er det også mye frihet. Feltarbeid har vært veldig lærerikt og interessant, og jeg har blitt kjent med mange potensielle arbeidsplasser, noe jeg tror vil hjelpe meg i jobbsøkingen.

Har du råd til andre som vurderer å ta ein mastergrad i geografi?

Etter min erfaring er det ikke mye mer krevende enn en bachelorgrad, og med en master stiller du sterkere i møtet med arbeidslivet. På instituttet får du god veiledning og professorene er ganske åpne rundt valg av tema for oppgaven, slik at du kan skrive om noe du faktisk har interesse for.

Som miljøgeograf får du et svært godt innblikk i sammenhengene mellom samfunn og natur, og denne kompetansen er gull verdt. Det er gøy å være så investert i noe som man etterhvert blir med et masterprosjekt, og det anbefales sterkt!