Hjem
Arnesen laboratoriet
Nyhet

NAA80 regulerer cellebevegelse og blir hjulpet av Profilin 2

Aktin modifiseres av N-terminal acetylering som regulerer dens rolle med å styre cellulær arkitektur og cellebevegelse. Nå har maskineriet som driver denne acetyeringen blitt avdekket.

PFN2 co-operates with NAA80 to acetylate actin
Foto/ill.:
Rasmus Ree

Hovedinnhold

I menneskeceller er aktin en viktig komponent av cytoskjelettet. Helt nylig ble aktins N-terminale acetyltransferase NAA80 identifisert og NAA80 mediert N-terminal acetylering av aktin ble avslørt å ha stor betydning for cytoskjelettets dynamikk og cellens bevegelse.  

Vi har et maskineri bestående av syv N-terminale acetyltransferaser (NATer) som katalyserer N-terminal acetylering av totalt 80% av alle humane proteiner. De fleste NATer har derfor et stort antall substrater og mange jobber på ribosomet for å utføre ko-translasjonell acetylering. På den andre siden har aktin en dedikert NAT, NAA80, som jobber post-translasjonelt. Viktig innsikt i hvordan aktin modifiseres av NAA80 ble nylig avslørt av en struktur av et kompleks av trimerisk aktin-NAA80-profilin. Nå viser det seg at det er en mindre vanlig variant av profilinene, profilin 2 (PFN2), som er den spesifikke partneren til NAA80 i cellene våre. Binding av PFN2 til NAA80 øker NAA80s katalytiske kapasitet til å kunne acetylere aktin og stabiliserer kontakten mellom NAA80 og dens substrat aktin. Altså er nøkkelkomponentene som definerer hvordan aktin acetyleres i menneskeceller bestemt.

Biokjemiske og molekylærbiologiske analyser i Arnesen laboratoriet  ved UiB ble utført av nåværende medlemmer Rasmus Ree, Laura Kind og Syvia Varland samt alumni Minglu Dai og Adrian Drazic. Analytisk ultrasentrifugering ble utført av Anna Kaziales og Klaus Richter ved Technical University Munich. 

Arnesen laboratoriet takker for støtte fra Helse Vest, Kreftforeningen, Forskningsrådet og det Europeiske forskningsrådet (ERC). Rasmus Ree og Laura Kind er Postdoktor og doktorgrads-kandidater, respektivt, støttet av det Medisisnke fakultet UiB.