Hjem
Naturgeografi
Masterprosjekt

Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner i Sandstrand-området i Tjeldsund, Nord-Norge

I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.

Hovedinnhold

Feltområdet befinner seg nord på en halvøy i Tjeldsund kommune, lokalisert helt på grensen i Sør-Troms. Dette området er preget av lange perioder med glasial aktivitet, landheving og havnivåfluktuasjoner.

Feltområdet

Feltområdet er Sandstrand-området i Tjeldsund, Nord-Norge.

Foto/ill.:
Ingvild Eike

Fortidens klimasvingninger

I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid, og jeg håper å sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan de ulike agensene har virket i området. En kjerneprøve fra en innsjø i feltområdet blir sentral i arbeidet, og gjennom ulike analyser på laboratoriet vil denne kunne fortelle meg mer om fortidens landskapsutvikling og klimatiske karakteristikker.

Feltarbeid med kvartærgeologisk kartlegging

Feltarbeidet ble brukt til kvartærgeologisk kartlegging for å få oversikt over hvilke prosesser som har bidratt til landskapsutviklingen i området. Gjennom feltarbeidet lærte jeg viktigheten av den kvartærgeologiske kartleggingen, og fant ut at oversikt oppnås gjennom en kombinasjon av grundig studering av ulike kart og lidardata, og å gå ut i felt og detaljkartlegge landskapet på nært hold. Det var fint å bruke mye tid alene i felt, bli godt kjent med området og ta i bruk ting vi har lært i tidligere feltarbeid gjennom geografistudiet.

Erfaringer med masterstudiet i geografi

Det er spennende å være en del av et studiemiljø der interessene varierer mellom alt fra byutvikling i Bergen, fiskeindustri i Ghana, biodiversitet, og smeltevannskanaler i breer på Svalbard. Det er med andre ord gode muligheter for å vinkle masteroppgaven mot et tema du selv er interessert i!

Masterstudiet har gitt meg en bedre forståelse om hvordan verden henger sammen. Geografi er et bredt fagfelt, og jeg opplever at mye av kunnskapen vi har fått er dagsaktuell og relevant for fremtidige utfordringer, spesielt knyttet til klima.

En mastergrad i geografi kan by på mange spennende temaer, dagsaktuell kunnskap, et godt og sosialt studentmiljø med engasjerte medstudenter, og hyggelige forelesere. I tillegg er Bergen perfekt for å oppleve storbylivet og samtidig være tett på naturen.

Posterpresentasjon