Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Nettverk kan styrke politikken

Ann Karin Tennås Holmen disputerte fredag 14.oktober for PhD-graden ved UiB. Hun argumenterer i sin avhandling for at vi enten må godta at politikerne mister kontroll, eller at vi må finne nye insentivstrukturer for å sikre kontrollen. For styringsnettverkene er kommet for å bli

Hovedinnhold

Holmen tar for seg byregionen som ny arena for politikkutforming. I byregionen møtes ulike aktører som representerer både offentlige og private interesser for å løse sammensatte problemer. Arenaen omtales i avhandlingen som styring gjennom nettverk (styringsnettverk). Styring gjennom nettverk reiser prinsipielle problemstillinger om hvorvidt dette er en ønsket utvikling. Hovedspørsmålet som stilles i avhandlingen er hvilken betydning utviklingen av styringsnettverk kan ha for effektiv og demokratisk samfunnsstyring.

I en artikkel i På Høyden 14.10.2011 blir Holmen intervjuet omkring tema for avhandlingen:

– En får utnyttet ressurser man kanskje ikke får tilgang til innenfor et kommunestyre eller en kommune. Det er flere deltakere, flere får sagt sin mening. Flere av de som berøre av politikken er med på å påvirke prosessene som fører frem til faktisk politikk, sier Ann Karin Tennås Holmen.

Les hele artikkelen i På Høyden

Les pressemeldingen for disputasen