Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Brukernes røst om medisiner

Artikkel av Thor Øivind Jensen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. "Brukernes røst om medisiner – gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979" er publisert i første utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.

Hovedinnhold

Om lag 200 pasienter, de fleste medlemmer i Norsk Forening for Mental Helse ble i september 1979 intervjuet om sine erfaringer med psykofarmaka. Undersøkelsen viste at pasientene hadde presise, til dels oppsiktsvekkende og ikke sjelden negative erfaringer med medikamenter. Informasjonsmangel og vanedanning var langt mer alvorlig enn det en den gang trodde, og det kom også fram nye data omkring bivirkninger og dagligliv som var interessante. Undersøkelsen var omdiskutert og dannet grunnlag for debatt og mye videre forskning. Denne artikkelen løfter fram igjen undersøkelsens resultater og diskuterer dem i lys av dagens situasjon, med et særlig blikk for pasientenes/brukernes stilling. Kort oppsummert antydes at bivirkninger, dårlig informasjon og vanskeligheter knyttet til vanedanning er fortsatt vanlig, sammen med bruk av mange legemidler med uklare blandingseffekter. Nye former for avhengighet/ problemer med å slutte, er kommet til. Det mest positive er at pasientene har fått en markant bedret posisjon i å få sine erfaringer respektert, tydeligst knyttet til deres egen organisering.

Hele artikkelen

Tidsskrift for psykisk helsearbeid