Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Skinner og Hobbes' kunstige suverene person som velordnet suverenitet

Ny artikkel av PhD student Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Hovedinnhold

Sammendrag

Argumentet i denne artikkelen er at Skinners presentasjon av Hobbes’ kunstige suverene person har bidratt til å tydeliggjøre hvordan Hobbes kobler suverenitet og representasjon. Skinner fremhever at den suverene personens kunstige karakter er avgjørende for Hobbes’ teori om representasjon. Det kunstige nivået gjør det mulig for individene å identifisere seg med suverenens handlinger som sine egne. Skinner viser slik hvordan Hobbes’ teori om autorisering er gjennomført dynamisk og gir et grunnlag for å betrakte suverenen som «velordnet». Skinners fortolkning kan dermed bidra til å korrigere den utbredte oppfatningen i studiet av internasjonal politikk om at hobbesiansk stat primært handler om anarki og vold. Skinners bidrag i politisk teori har imidlertid sine begrensninger. Hans suksess er primært å supplere og historisere politisk teori, og han klargjør i liten grad de normative mekanismene og teoretiske motsetningene i Hobbes’ Leviathan.

Les hele artikkelen i tidsskriftet

 

Les også publikasjonen til Dag Erik Berg om denne artikkelen på nettsiden Salongen: nettstedet for filosofi og idéhistorie