Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Objekt og subjekter i vitenskapen

Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.

Hovedinnhold

Innlegget til Gran er en kommentar til en tidligere artikkel i samme tidsskrift (nr.4 2010) av Tor Egil Førland: "Deltaker og medløper: venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall"


Utdrag:

Førland har skrevet en viktig artikkel om forholdet mellom vitenskap og politikk, mellom fakta og verdivurderinger, eller mellom objekt og subjekter i vitenskapene og i historievitenskapen spesielt. Den dreier seg om subjektivitetens og dermed politikkens plass i opparbeidingen av kunnskapen. Temaet er viktig internt i vitenskapene: Hvilken rolle har subjektiviteten i forskningen? Hvilken rolle bør den ha? Det er viktig utenfor vitenskapene: hvis det subjektive elementet er for stort, for ikke å si konstituerende i det som utgis som kunnskap, både natur-, språk- og samfunnskunnskap, hvorfor skal da universiteter og høyskoler og særlig offentlige forskningsinstitusjoner ha et indre selvstyre?


Les innlegget i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskift (nr.2, 2011), eller på nettsidene til tidsskriftet