Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Pågående prosjekter

Under listes pågående prosjekter og prosjektplaner. I 2014 startes to nye eksternt finansierte internasjonale prosjekter om henholdsvis utvikling av bærekraftig energiforsyning i voksende økonomier og om kystsamfunn sine klimautfordringer - begge prosjektene i en samarbeidsakse Norge/ Sør-Afrika.

Hovedinnhold

Vibeke Erichsen:

 • Borgerrolle-utvikling
 • Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori (publ. 2011)

 

Jan Froestad:

 • Privat sikkerhetsforvaltning i Sør-Afrika (Bok: "Governing Security, Policing and Local Capacity" med Clifford Shearing. Taylor og Francis, 2013)
 • Kommuner og miljø/ klima; analyse av energi/ miljøtiltak i Cape Town ("Solar Water Heater Bylaw"). Intensjon om å utvide til norske kommuner.
 • Forsikringsbransjen og klima/ miljø, samarbeid med Santam - Sør-Afrikas største skadeforsikringsselskap. Skal utvikles til internasjonalt samarbeid. Kontakt med Gjensidige for utvikling av tilsvarende samarbeid i Norge (artikler publisert)
 • Deltar i "Bergen Programme for Governance and Climate" (BCG). Blant annet initiativ for prosjekt under EUs "Post-Carbon Cites" (sammen med T.Ø. Jensen).
 • Leder for prosjektet "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" (SANCOOP)

 

Thorvald Gran (Professor emeritus):

 • "KnowHow", et kompetanseoverføringsprosjekt mellom Sør-Afrika, Norge, Portugal og Nederland om kustsamfunns klimautfordringer (EU/ MarieCurie-prosjekt)
 • "Innovation Systems in Marine Sectors" (ISMS) - prosjektet. Hvordan maktutøvelse, lærings- og innovasjonsprosesser i nettverk mellom de store institusjonsfeltene i moderne samfunn, stat, vitenskap og næring påvirker ressursutnyttelse og (lokal-) samfunnsutvikling i Norge og i det nordatlantiske området.
 • "The MARISENSE project: Ocean Climate/ Ecosystem Changes and Marine Regulation. Norway West (Fisheries Directorate) and South Africa West (Fisheries Division of DAFF) Compared". I samarbeid med Marine Institute, University of Cape Town.
 • Organisasjonsanalyse: talehandlinger som inntak. Om å granske organisasjoner i demokratiske stater med kapitalproduserende økonomi (bokmanus). Akadmika Forlag.
 • "Land is not a Commodity! Land Reform Politics in South Africa". Nordiske Afrikainstituttet.
 • Davis Ellerman om eiendom og ansvar i bedrifter. Manus til Nordiske organisasjonsstudier.
 • Talehandliner som inntak til institusjonsmakt. Antatt i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Ny bok: "Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta". Abstrakt Forlag, 2012. (Også anmeldt i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 2013).

 

Thor Øivind Jensen:

 • Matpolitikk (medlem av Slow Food internasjonale forskningsnettverk, koordinert fra Italia).
 • "Development and Change in Food Citizenship in Norway. From Responsible Housewives Fighting Scarcity and Disease to Fair Trade Activists" (manus i arbeid).
 • Klima/ miljøpolitikk: deltar i BCG. SANCOOP og KnowHow (norsk koordinator)
 • "Metabolic Pathways to Post-Carbon Liveable Cities". Internasjonal gruppe/ søknad overfor EU 2013 (sammen med Jan Froestad).
 • Å styre naturen: Governanceutfordringer overfor klima og miljø (under arbeid)
 • Klienterfaringer (Brukernre røst om medisiner, gjensyn med en undersøkelse av pasienterfaringer med psykofarma fra 1979. Publisert 2011).
 • Betingelser for innovasjon og nyskaping.
 • Passivisert stat, politisert marked (publ. 2010)
 • Planlegging: Governance by Numbers: Statistics and Planning in Norwegian Government as Governance Theory. How it Succeeded, Went Away and Why it did not Hurt (manus i arbeid).

 

Marit Skivenes:

 

Eli Kjersem (PhD): Endringer i boligpreferanser hos eldre.

 

Kjersti Gjuvsland (PhD): Forsikringens rolle i ekstremværberedskap.

 

Line Sørsdal (PhD): Rettsavgjørelser om omsorgsovertakelser i ulike barnevernssystemer