Home
Politics, Governance and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Pågående prosjekter

Under listes pågående prosjekter og prosjektplaner. I 2014 startes to nye eksternt finansierte internasjonale prosjekter om henholdsvis utvikling av bærekraftig energiforsyning i voksende økonomier og om kystsamfunn sine klimautfordringer - begge prosjektene i en samarbeidsakse Norge/ Sør-Afrika.

Main content

Vibeke Erichsen:

 • Borgerrolle-utvikling
 • Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori (publ. 2011)

 

Jan Froestad:

 • Privat sikkerhetsforvaltning i Sør-Afrika (Bok: "Governing Security, Policing and Local Capacity" med Clifford Shearing. Taylor og Francis, 2013)
 • Kommuner og miljø/ klima; analyse av energi/ miljøtiltak i Cape Town ("Solar Water Heater Bylaw"). Intensjon om å utvide til norske kommuner.
 • Forsikringsbransjen og klima/ miljø, samarbeid med Santam - Sør-Afrikas største skadeforsikringsselskap. Skal utvikles til internasjonalt samarbeid. Kontakt med Gjensidige for utvikling av tilsvarende samarbeid i Norge (artikler publisert)
 • Deltar i "Bergen Programme for Governance and Climate" (BCG). Blant annet initiativ for prosjekt under EUs "Post-Carbon Cites" (sammen med T.Ø. Jensen).
 • Leder for prosjektet "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" (SANCOOP)

 

Thorvald Gran (Professor emeritus):

 • "KnowHow", et kompetanseoverføringsprosjekt mellom Sør-Afrika, Norge, Portugal og Nederland om kustsamfunns klimautfordringer (EU/ MarieCurie-prosjekt)
 • "Innovation Systems in Marine Sectors" (ISMS) - prosjektet. Hvordan maktutøvelse, lærings- og innovasjonsprosesser i nettverk mellom de store institusjonsfeltene i moderne samfunn, stat, vitenskap og næring påvirker ressursutnyttelse og (lokal-) samfunnsutvikling i Norge og i det nordatlantiske området.
 • "The MARISENSE project: Ocean Climate/ Ecosystem Changes and Marine Regulation. Norway West (Fisheries Directorate) and South Africa West (Fisheries Division of DAFF) Compared". I samarbeid med Marine Institute, University of Cape Town.
 • Organisasjonsanalyse: talehandlinger som inntak. Om å granske organisasjoner i demokratiske stater med kapitalproduserende økonomi (bokmanus). Akadmika Forlag.
 • "Land is not a Commodity! Land Reform Politics in South Africa". Nordiske Afrikainstituttet.
 • Davis Ellerman om eiendom og ansvar i bedrifter. Manus til Nordiske organisasjonsstudier.
 • Talehandliner som inntak til institusjonsmakt. Antatt i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Ny bok: "Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta". Abstrakt Forlag, 2012. (Også anmeldt i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 2013).

 

Thor Øivind Jensen:

 • Matpolitikk (medlem av Slow Food internasjonale forskningsnettverk, koordinert fra Italia).
 • "Development and Change in Food Citizenship in Norway. From Responsible Housewives Fighting Scarcity and Disease to Fair Trade Activists" (manus i arbeid).
 • Klima/ miljøpolitikk: deltar i BCG. SANCOOP og KnowHow (norsk koordinator)
 • "Metabolic Pathways to Post-Carbon Liveable Cities". Internasjonal gruppe/ søknad overfor EU 2013 (sammen med Jan Froestad).
 • Å styre naturen: Governanceutfordringer overfor klima og miljø (under arbeid)
 • Klienterfaringer (Brukernre røst om medisiner, gjensyn med en undersøkelse av pasienterfaringer med psykofarma fra 1979. Publisert 2011).
 • Betingelser for innovasjon og nyskaping.
 • Passivisert stat, politisert marked (publ. 2010)
 • Planlegging: Governance by Numbers: Statistics and Planning in Norwegian Government as Governance Theory. How it Succeeded, Went Away and Why it did not Hurt (manus i arbeid).

 

Marit Skivenes:

 

Eli Kjersem (PhD): Endringer i boligpreferanser hos eldre.

 

Kjersti Gjuvsland (PhD): Forsikringens rolle i ekstremværberedskap.

 

Line Sørsdal (PhD): Rettsavgjørelser om omsorgsovertakelser i ulike barnevernssystemer