Hjem

Praktisk filosofi

Hovedinnhold

Francisco Goya: "The Third of May 1808"

 

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor praktisk filosofi.

  • Etikk

  • Politisk filosofi

  • Rettsfilosofi

Bildet: Francisco de Goyas maleri "Henrettelsene 3. mai 1808".
 

Forskere og ph.d.-studenter i forskningsgruppen for praktisk filosofi arbeider med normative problemer innen etikk, politisk filosofi og rettsfilosofi. Sentrale temaer er rettferdig fordeling, problemstillinger og politikk innen helsevesenet, endringer i klima, legitimitet, toleranse, rettferdighet og politisk frihet. 

Bilde av Espen Gamlund og Lars Svendsen i samtale om frihet.

Hva er frihet?

Går det an å gi en definisjon på hva frihet er? Førsteamanuensis Espen Gamlund samtaler med professor Lars Fr. H. Svendsen om frihet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).
Bilde av professor Lars Fr. H. Svendsen og postdoktor Jørgen Pedersen

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet? Professor Lars Fr. H. Svendsen samtaler med postdoktor Jørgen Pedersen om rettferdighet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).