Hjem

Praktisk filosofi

Innhold

Francisco Goya: "The Third of May 1808"

 

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor praktisk filosofi.

  • Etikk

  • Politisk filosofi

  • Rettsfilosofi

Bildet: Francisco de Goyas maleri "Henrettelsene 3. mai 1808".
 


 

 

 

Praktisk filosofi
Tatt fra et fly over skyene med solnedgang i bakgrunnen der en kan skimte ene flyvingen og med et skilt hvor det står "MORAL DILEMMA AHEAD"  i front.
mai 09

Workshop in Practical Philosophy

Workshop in Practical Philosophy - May 9th - 10th, 2019 Department of Philosophy, University of Bergen, Seminar Room, 1st floor, Sydnesplassen 12/13

Frokostforum
in from the light
mai 09

Når er det verst å dø?

Når er det verst å dø, og hva er relevansen av dette spørsmålet for globale helseprioriteringer?

Bilde av Espen Gamlund og Lars Svendsen i samtale om frihet.

Hva er frihet?

Går det an å gi en definisjon på hva frihet er? Førsteamanuensis Espen Gamlund samtaler med professor Lars Fr. H. Svendsen om frihet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).
Bilde av professor Lars Fr. H. Svendsen og postdoktor Jørgen Pedersen

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet? Professor Lars Fr. H. Svendsen samtaler med postdoktor Jørgen Pedersen om rettferdighet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).
Politisk teori
Ordsky hvor ordene justice, freedom, equality og dignity er fremhevet

Forum og blogg for politisk teori

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Bloggen PolitiskFilosofi.no gir jevnlige politisk-filosofiske...