Hjem

Praktisk filosofi

 

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor praktisk filosofi.

  • Etikk

  • Politisk filosofi

  • Rettsfilosofi

Bildet: Francisco de Goyas maleri "Henrettelsene 3. mai 1808".
 


 

 

 

Hva er frihet?

Går det an å gi en definisjon på hva frihet er? Førsteamanuensis Espen Gamlund samtaler med professor Lars Fr. H. Svendsen om frihet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet? Professor Lars Fr. H. Svendsen samtaler med postdoktor Jørgen Pedersen om rettferdighet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).
Politisk teori

Forum og blogg for politisk teori

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Bloggen PolitiskFilosofi.no gir jevnlige politisk-filosofiske...