Hjem

Praktisk filosofi

Hovedinnhold

Francisco Goya: "The Third of May 1808"

 

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor praktisk filosofi.

  • Etikk

  • Politisk filosofi

  • Rettsfilosofi

Bildet: Francisco de Goyas maleri "Henrettelsene 3. mai 1808".
 

Forskere og ph.d.-studenter i forskningsgruppen for praktisk filosofi arbeider med normative problemer innen etikk, politisk filosofi og rettsfilosofi. Sentrale temaer er rettferdig fordeling, problemstillinger og politikk innen helsevesenet, endringer i klima, legitimitet, toleranse, rettferdighet og politisk frihet. 

Etikk
Sveinung Sundfør Sivertsen

Etikk og moral i kjølvannet av Tangen/Syse-debatten

Det er ikke gitt at en ekspert på etikk er en ekspert på moral, og dermed heller ikke gitt at en ekspert på etikk er bedre egnet enn andre til å uttale seg om moralske spørsmål, skriver Sveinung Sundfør Sivertsen.
Etikk
Espen Gamlund og en fugleskluptur satt sammen av mange fugler

Etikken bør overlates til etikere

Alle kan mene noe om etikk, om hva som er rett og galt. Men det betyr ikke at alle har like gode forutsetninger for å mene noe, skriver filosof Espen Gamlund.
Bilde av Espen Gamlund og Lars Svendsen i samtale om frihet.

Hva er frihet?

Går det an å gi en definisjon på hva frihet er? Førsteamanuensis Espen Gamlund samtaler med professor Lars Fr. H. Svendsen om frihet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).
Bilde av professor Lars Fr. H. Svendsen og postdoktor Jørgen Pedersen

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet? Professor Lars Fr. H. Svendsen samtaler med postdoktor Jørgen Pedersen om rettferdighet. Filmen er laget i tilknytning til emnet «Introduksjon til praktisk filosofi» (FIL124).