Hjem

Gruppen for praktisk filosofi

Hovedinnhold

Francisco Goya: "The Third of May 1808"

Vi er forskere i filosofi ved Universitetet i Bergen, hvis arbeid setter søkelys på temaer innen moralsk, politisk, sosial og juridisk filosofi. Vi har også flere assosierte medlemmer fra andre avdelinger og institusjoner. Vi jobber med et bredt spekter av emner, men deler en felles interesse for normative spørsmål om aktuelle samfunnsmessige og globale spørsmål innen felt som helsevesen, bolig, økonomisk ulikhet, klimaendringer, rettigheter, demokrati, immigrasjon og strafferett.

Bildet: Francisco de Goyas maleri "Henrettelsene 3. mai 1808".