Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Formidling

Ignacio Herrera om regulering av havvind i Dagens Perspektiv

Førsteamanuensis og ekspert på EU/EØS-energirett Ignacio Herrera Anchustegui, som også er leder for forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, ble nylig intervjuet av Dagens Perspektiv om reguleringen av havvindnæringen i den norske økonomiske sonen.

Hovedinnhold

Dagens Perspektiv publiserte fredag 25. september en artikkel som belyste problematikken rundt at Norge ligger bak når det kommer til det regulatoriske grunnarbeidet på området for havvindnæringen. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, som også er leder for forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, uttalte seg i den forbindelse om tolkningen av EØS-regelverket. Anchustegui fremholdt i intervjuet at EØS-regelverket må tolkes slik at det også gjelder i den økonomiske sonen i Nordsjøen, som vil ha enorme konsekvenser for forvaltningen av havvind i dette området. 

Les hele artikkelen her