Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Finansiering

Innvilget støtte til forskningsprosjektet PRE-DECOR

Forskningsprosjektet PRE-DECOR, ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, har fått innvilget NOK 320 000 i støtte.

Hovedinnhold

Prosjektet "PRE-DECOR - Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland", ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, får innvilget NOK 320 000 i støtte fra Regionale Forskningsfond Vestland.

En av pilarene i prosjektet, Gunnar Eskeland, er professor i Resources and Environmental Economics ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har mange års erfaring innen klimapolitikk og energisektoren, både i akademia og i offentlige institusjoner (blant annet i Verdensbanken). 

Ignacio Herrera Anchustegui er førsteamanuensis innen energi- og konkurranserett ved Universitet i Bergen. Han seneste forskningsaktiviteter omhandler havenergi,  His most recent research activities revolve around offshore energies, samfunnsmessig ressursfordeling og anvendelse av grønn innovasjon i energisektoren.