Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Formidling

SDG Conference Bergen 2021

Tre medlemmer av forskergruppen tok del i Day Zero ved anerkjente SDG Conference Bergen 2021.

Hovedinnhold

Konferansen søker å øke bevisstheten rundt FNs Sustainable Development Goals, i tillegg til å være en plattform for promotering av den praktiske implementeringen av disse målene verden over. 

Professor Berte-Elen Konow presenterte EU Taxonomy, EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomi og investering, ved bruk av SDG 8, 9 og 12. Hun argumenterte for at systemet vil bidra til mer bærekraftige vurderinger av nye investeringer.

Professor Ingunn Elise Myklebust og ph.d.-kandidat Eirik Finserås holdt innlegg om konsesjonsbehandling av vindkraft på land og til havs, relatert til SDG 7, 13 og 15, og sine ekspertiseområder. Ingunn er spesialist på arealplanlegging og norsk kommunalrett, mens konsesjonsbehandling av vindkraft til havs er tema for Eiriks ph.d.-prosjekt.