Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Foredrag

KLIMA OG MENNESKERETTIGHETER: Er søksmål veien til klimaomstilling?

26. oktober inviterer Enviro til foredrag om det brennaktuelle temaet «Klima og menneskerettigheter».

Enviro
Foto/ill.:
Studentorganisasjonen Enviro Bergen

Hovedinnhold

(Hentet fra arrangementsiden på facebook)

"Det siste par årene har såkalte «klimasøksmål» økt betraktelig verden rundt. Særlig det siste året virker hyppigheten og oppmerksomheten rundt å ha skutt i været! Flere og flere tyr nå til domstolene og argumenter om brudd på grunnleggende rettigheter for å få fortgang på klimaomstillingen.

Med nye rettssaker i bla. Nederland, Tyskland, Belgia, samt uavklarte saker fra EMD, som bakteppe ønsker vi i Enviro å gi et nærmere innblikk på et rettsområde i voldsom utvikling! Til å hjelpe oss å forstå den spennende rettslige utviklingen har vi med den beste kunnskapen i Norge på feltet, med blant annet Jenny Sandvig!

Med oss på arrangementet er:

Helge Drange, Bjerknessenteret for klimaforskning: Til å innlede arrangementet har vi vært så heldige og fått med oss en av Norges fremste klimaforskere. Helge har opp igjennom årene bidratt til viktig forskning på feltet, særlig innen klimamodellering, og ikke minst vært en sentral bidragsyter til Klimapanelet, og deres rapporter!

Jenny Sandvig, fagdirektør i NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter): Jenny det siste året etablert seg som Norges mest fremtredende på «klima og menneskerettighet»-feltet! Foruten å være hovedforfatter bak NIMs rapport «Klima og menneskerettigheter» har Jenny også bidratt med viktige innspill overfor både Høyesterett og EMD, og må sies å være den i Norge som følger rettsutviklingen tettest!

Catalina Vallejo, postdoc. ved det juridiske fakultet i Bergen: Catalina har forsket innenfor klima og menneskerettigheter i flere år og er UiBs fremste ekspert på området. Blant annet gjennom sin doktorgrad om klimasøkmål mot stater, samt forskningsarbeid innenfor globale aspekter ved klimasøksmål, har Catalina et unikt kunnskapsgrunnlag på temaet!

Det blir vil bli servert mat i løpet av arrangementet! Ses i Auditorium 1!"