Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Seminar

Seminaret 'Governance by Indicators: the Pitfalls of the EU´s Retail Energy Market Barrier Index'

Den tredje Mars 2022 ønsket forskergruppen for naturressurs-, miljø, og utviklingsrett Lucila de Almeida velkommen for å snakke om styring etter indikatorer og fallgruvene ved EU´s barriereindeks for detaljhandel i energimarkedet.

Lucila de Almeida
Lucila de Almeida
Foto/ill.:
Guy Ackermans

Hovedinnhold

Styring etter indikatorer er i rask økning. Bruken av indikatorer har imidlertid ikke blitt fulgt opp av en systematisk komparativ studie av, eller refleksjon over, implikasjonene, mulighetene og fallgruvene som denne praksisen innebærer.

Retail Energy Market Barrier Index undersøkte i hvilken grad energileverandører over hele Europa møter hindringer for å komme inn og konkurrere i detaljhandelsmarkedet for elektrisitet og gass, rettet mot privatmarkedet.

I testingen av påliteligheten til barriereindeksen ble det identifisert flere fallgruver relatert både til metodikken, datainnsamlingen og valget om å ekskludere data. Som et resultat av disse fallgruvene ble påliteligheten til de rettspolitiske anbefalningene formulert av EB-prosjektet svekket.

Lucila de Almeida er universitetslektor ved Wageningen University & Research og deltidsuniversitetslektor ved European University Institute. Presentasjonen hennes er basert på en artikkel med samme navn som skal publiseres i tidsskriftet Energy Policy. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Fabrizio Esposito og Josephine van Zeben.

Forskregruppen takker med dette de Almeida for et spennende og lærerikt seminar. 

Powerpoint-presentasjonen