Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Seminar

Seminar om "Maritime Spaces and Administrative Law"

Den 23. mars 2022 var Rui Guerra da Fonseca på digitalt besøk hos forskergruppen for naturressurs-, miljø, og utviklingsrett for å snakke om "Maritime spaces and Administrative Law".

Potrait foto Rui Guerra da Fonseca
Rui Guerra da Fonseca
Foto/ill.:
Alameda da Universidade

Hovedinnhold

Havretten inneholder folkerettslige prinsipper og regler om maritime/marine forhold som utgjør viktige forvaltningsrettslige kilder. Faktisk har FNs havrettskonvensjon (UNCLOS 1982) underliggende spørsmål som kontroll over naturressurser til havs, utforskning og utnyttelse av dyp havbunn og havbunn, marint miljø og staters makt over navigasjonsspørsmål som krever typiske forvaltningsrettslige verktøy for implementering og kontroll. Dette skjer også fordi disse prinsippene og reglene ikke lenger bare er rettet til stater, men har til hensikt å regulere privat oppførsel og administrative fullmakter knyttet til dem. Utover det kan ikke aspekter som maritim arealplanlegging forstås ordentlig vekk fra forvaltningsretten. Dermed er forvaltningsretten avgjørende for å disiplinere maritime rom selv om mange av dens grunnleggende kilder er av internasjonal (og europeisk) karakter.

Rui Guerra da Fonseca er assisterende professor ved University of Lisbon School of Law, med spesielle interesser i forvaltningsrett, havrett og internasjonale menneskerettigheter. Han har skrevet sin doktorgrad om forvaltningsrett om grunnlaget for administrative selvfullbyrdelsesmyndigheter. De siste ti årene har han undervist i internasjonale menneskerettigheter, havrett, og koordinerer for tiden et etterutdanningskurs i forvaltningsrett og et forskningsprosjekt om regulatoriske aspekter knyttet til menneskerettigheter og næringsliv. Han publiserer jevnlig om disse emnene.