Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Seminar

EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge

På seminaret til forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett den 17. Mars var Leigh Hancer, Matthew Levitt og Henrik Bjørnebye invitert for å snakke om EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge.

Pipes
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Seminaret startet med en kort introduksjon til den nye EU-gass- og hydrogenpakken fra Leigh Hancer. Pakken er knyttet til 'Fit-for-55'-forslaget og målene i 'European Green Deal'. Et av hovedmålene er å etablere et EU-marked for hydrogengass. Videre holdt Matthew Levitt en presentasjon om konkurranserett og bærekraft: 'Cooperation between competitors in the time of energy and environment law change'. Konkurransepolitikk kan i stor grad bidra til "Green Deal", men forholdet mellom miljølovgivning og konkurranselovgivning er ikke alltid klart.

Til slutt holdt Henrik Bjørnebye en kort presentasjon om gasspakken og dens implikasjoner for Norge. Siden den foreslåtte pakken vil være en del av EUs sentrale klima- og energipolitikk og lov, vil den kunne få store konsekvenser for og innvirkning på norsk omlegging til grønnere energi. Dette vil ikke nødvendigvis være på en direkte rettslig måte, men en mer frivillig tilpasning til pakken.

Forskergruppen takker Hancer, Levitt og Bjørnebye for et interessant og lærerikt seminar.

Om talarane

Leigh Hancher er professor på Universitetet i Tilburg, og professor II på Florence School of Regulation og Universitetet i Bergen. Ho jobbar også som seniorrådgjevar i advokatfirmaet Baker Botts. Forskinga hennar fokuserer særleg på energimarknadsregulering, statsstøtterett og den skiftande rolla til staten når det kjem til liberalisering av tradisjonelt sett tungt regulerte sektorar.

Matthew Levitt er partner i advokatfirmaet Baker Botts. Han spesialiserer seg mellom anna på antitrust- og konkurranserett både på EU-nivået og internasjonalt. Vidare har han omfattande erfaring som rådgjevar, advokat og granskar innanfor energisektoren. Levitt har mellom anna vore rådgjevar om dei EU-regulatoriske aspekta ved 'Shah Deniz'-prosjektet, og granskar i samband med granskninga av 'the EU Power Exchange'.

Henrik Bjørnebye er partner i advokatfirmaet BAHR, og medlem av firmaet si gruppe for energi og miljø. Bjørnebye spesialiserer seg mellom anna på energi- og klimarett, elektrisitetsmarknadsrett og EU- og EØS-rett. Han har over 20 års erfaring innanfor energisektoren, både som advokat og som professor på Universitetet i Oslo. Bjørnebye er også medlem av Energiklagenemnda.