Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Nyhet

Tildelte midler for 'Energy & Environmental Law Bergen Days'

Forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett har mottatt midler for å arrangere Norges 'Energi- og miljøretts dager Bergen' i 2023.

Windmills
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Forskningsgruppen har mottatt midler fra Meltzers-fondet for å arrangere Norske 'Energi- og miljørett dager Bergen' våren 2023. Denne todagers konferansen vil samle forskere og professorer spesialisert i energi- og miljørett fra Universitetet i Bergen og andre Universiteter/skoler med juridisk virksomhet.

Mens vi samles for å lytte til presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, kjente foredragsholdere med ekspertise på temaet og å diskutere aspekter innen energi- og klimarett, vil Bergen også bli markert som en viktig by innen energi- og miljøretten.

Mer informasjon kommer.