Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Nyhet

Go-to Renewable Zones

Ph.D.-kandidat/forsker Eirik Finserås snakket om "Go-to Renewable Zones" på Offshore Wind-konferansen "Science Meets Industry", arrangert av Universitetet i Bergen, Bergen Offshore Wind Centre (BOW) og GCE Ocean Technology

Bilde av Eirik
Foto/ill.:
GCE Ocean Technology

Hovedinnhold

På offshore vindkonferansen "Science Meets Industry" ga perspektiver fra politikk, industri og vitenskap innsikt i den nåværende situasjonen for offshore vind i Europa.

Bakgrunn for konferansen: 

I mars 2023 undertegnet energiministrene fra ni europeiske land en avtale der de forpliktet seg til å installere minst 120 GW kapasitet med offshore vind innen 2030, og minst 300 GW innen 2050.

Ostend-erklæringen blir ansett som en milepæl på vei mot et grønnere og mer energiuavhengig Europa.

I Ostend-erklæringen har Norge forpliktet seg til:

Norge har som mål å etablere minst 3 GW med offshore vind innen 2030, inkludert 1,5 GW med flytende vind, og vil tildele områder som er egnet for 30 GW offshore vind innen 2040.

Eiriks presentasjon: 

Eirik holdt en presentasjon om de foreslåtte endringene til fornybardirektivet som for øyeblikket behandles av Europaparlamentet og Rådet. Endringene omfatter blant annet at stater må identifisere såkalte «renewable go-to areas» for fornybar energi hvor konsesjonsprosesser vil være betydelig raskere og strømlinjet. 

«Renewables go-to areas" skal være spesifikke områder, både på land og til havs, som har blitt utpekt av medlemsland som spesielt egnet for installasjon av anlegg for produksjon av energi fra fornybare kilder.

Utover de konkrete forslagene snakket Eirik også om de juridiske implikasjonene som følger av disse forslagene. Han mener at uavhengig av disse, vil endringene av konsesjonsprosesser innenfor identifiserte «renewable go-areas» føre til at utbyggelse av havvind vil bli svært effektivisert.

 

Les mer om de foreslåtte endringene i fornybardirektivet her.