Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Webinar

Enhancing Circular Economy in Using Critical Raw Materials in the EU

Senior Research Project Manager Krisztina Zálnoky fra Cambridge Institute for Sustainability Leadership presenterte spennende problemstillinger for forskningsgruppen under et webinar torsdag 14. mars.

Bilde av Krisztina Zálnoky.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Webinaret utforsket et dagsaktuelt tema og adresserte flere lovgivningsmessige utviklinger i EU, slik som Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act. Arrangementet er en del av WickedWaters-seminarserien finansiert av Forskningsrådet under prosjekt 341973.

Krisztina Zálnoky holdt hovedinnlegget på seminaret. Krisztina er Senior Research Project Manager ved Cambridge Institute for Sustainability Leadership, og spesialiserer seg i å adressere tvingende politiske spørsmål knyttet til bærekraft, sirkulær økonomi og energiomstilling.

Krisztinas presentasjon retter seg mot "Enhancing circular economy in using critical raw materials in the EU." Krisztina diskuterte den økende etterspørselen etter kritiske råmaterialer og EUs initiativ for å håndtere utfordringen. Presentasjonen fremhevet sentrale EU-strategier, inkludert Green Deal Industrial Plan og Critical Raw Materials Act, for å fremme klimanøytralitet og bærekraftig ressursforvaltning. Den understreket viktigheten av sirkulære økonomipraksiser for å styrke europeiske industriers motstandskraft og redusere miljøpåvirkninger. Forskningsgruppen er takknemlig for verdifulle perspektiver gitt under presentasjonen.

Presentasjonsfilen er tilgjengelig under artikkelen.

Ytterligere informasjon om Krisztina Zálnoky

Krisztina er Senior Research Project Manager ved CISL Europa-kontoret. Krisztina jobbet tidligere ved organet The European Education and Culture Executive Agency ved EU-kommisjonen og fullførte praktikantopphold ved UNICEF Hungarian Committee og U.S. Commercial Service i Ungarn. Hun har erfaring fra privat sektor, gjennom arbeid som analytiker hos KPMG på prosjekter relatert til EUs felles landbrukspolitikk. Krisztina studerte internasjonale relasjoner med spesialisering i europeisk integrasjon ved Corvinus University Budapest og har en MSc i offentlig politikk fra University College London. Masteroppgaven hennes handlet om virkningen av finanskrisen i 2008-2009 på demokratistøtte i Sentral- og Øst-Europa.