Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Seminar

The Legal Framework of Ship Recycling

Den 22. februar arrangerte forskergruppen et seminar om resirkulering av skip.

Bilde av skip.
Foto/ill.:
Andy Li fra Unsplash

Hovedinnhold

Forskergruppens seminar den 22. februar rettet seg mot «The Legal Matrix of Ship Recycling». Advokat og tidligere UiB-student, Ingvild Kristine Hoel, ble invitert for å diskutere de nyeste utviklingene innen bærekraftig utfasing av skip. Hoel skrev masteroppgave om temaet under veiledning av professor emeritus Ernst Nordtveit. Masteroppgaven hennes ble senere publisert i European Transport Law, utgave nr. 3, 2021. Hoel arbeider nå med krysningspunktet mellom skipsfart og teknologi som juridisk rådgiver hos Dustin.

Under presentasjonen gikk Hoel inn i det komplekse juridiske rammeverket for skipsresirkulering, med fokus på EU-lovgivning og annen internasjonal regulering. Hun viste til farlige avfallshåndteringspraksiser, særlig i land som Bangladesh, India og Pakistan, hvor en betydelig del av global skipsopphugging finner sted. Hoel diskuterte videre internasjonale initiativer rettet mot å takle utfordringene i industrien og fokuserte på de ulike modifikasjonene av EU Shipping Recycling Regulation 1257/2013, utløst av Hong Kong-konvensjonen.

Presentasjonen er vedlagt som PDF-fil nederst i artikkelen.

Seminaret er en del av WickedWaters-seminarserien og er finansiert av Forskningsrådet under prosjektet 341973.