Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Nyhet

Exploring Private and Public Regulation for Sustainability: The Business & Human Rights Agenda and Green Public Procurement

Forrige fredag, 12. april, arrangerte forskningsgruppen for klima-, energi- og miljørett et engasjerende seminar.

FNs plakat av organisasjonens bærekraftsmål.
Foto/ill.:
Bruk av FN-plakaten: Innholdet i denne publikasjonen er ikke godkjent av FN og reflekterer ikke synspunktene til FN eller dets tjenestemenn eller medlemsland. Foto/ill.: FN, https://www.un.org/sustainabledevelopment

Hovedinnhold

Forrige fredag, 12. april, arrangerte forskningsgruppen for klima-, energi- og miljørett et seminar med tittelen "Exploring Private and Public Regulation for Sustainability: The Business & Human Rights Agenda and Green Public Procurement". Seminaret inneholdt foredrag holdt av Dr. Nadia Bernaz fra Wageningen University and Research og doktorgradskandidat Federica Muscaritoli fra University of Copenhagen.

Nadias presentasjon var rettet mot det kommende EU-direktivet om selskapers bærekraftige aktsomhetsvurdering (EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive), et avgjørende initiativ innen forretnings- og menneskerettighetsfeltet. Nadia diskuterte direktivets begrunnelse og innhold, med fokus på direktivets implikasjoner utenfor EU, og fremhevet sentrale spørsmål knyttet til eksport av EU-verdier og direktivets ekstraterritoriale rekkevidde.

Federicas presentasjon bygget på hennes doktorgradsforskning på offentlig anskaffelse som et verktøy for klimatiltak. Under presentasjonen utforsket Federica forholdet mellom EU's offentlige anskaffelse og klimaendringer, og introduserte en definisjon av «low emission public procurement»som støttes av en innovativ tilnærming til EU's (miljø)forfatningsrett.

For dem som gikk glipp av seminaret eller ønsker å se det igjen, kan seminaret ses gjennom denne lenken. https://youtu.be/kfwUT576CEY. Presentasjonene er også vedlagt som PDF-filer under artikkelen.

Mer om foredragsholderne: 

Nadia Bernaz

Nadia Bernaz er førsteamanuensis ved Wageningen University i Nederland. Hennes bakgrunn er innen folkerett, menneskerettigheter og internasjonal strafferett. Hennes nåværende forskningsområde er forretningsrett og menneskerettigheter. Doktorgraden hennes er innen folkerett og dødsstraff ved Aix-Marseille University i Frankrike. Etter perioden som stipendiat, flyttet hun til Galway for en foreleserstilling ved Irish Centre for Human Rights, og deretter til London for å jobbe som senior lecturer ved Middlesex University. Hun har jobbet ved Wageningen University siden 2017.

Nåværende prosjekt:

Hun leder arbeidspakken om tidligere og nåværende trusler mot demokratiet i Horizon Europe-prosjektet Rebalance Democracy and Capitalism (https://rebalanceproject.org/). Innenfor arbeidspakken jobber teamet hennes (Wageningen University og Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv) med selskaper og rettssikkerhet.

Federica Muscaritoli

Federica Muscaritoli er en Marie Curie doktorgradsstipendiat under SAPIENS Network ved Det juridiske fakultet ved Københavns Universitet. Hennes akademiske bakgrunn inkluderer studier i statsvitenskap (BSc) og EU-rett (LLM), med særlig fokus på offentlig anskaffelsesregulering på EU-nivå og miljøhensyn. Hun studerte i Roma (Università La Sapienza) og i Torino (Università degli Studi di Torino). Som en del av Erasmus-programmet har hun også tatt kurs ved Universidad Carlos III de Madrid og SciencesPo Paris. I løpet av doktorgraden var Federica gjesteforsker ved University of Hasselt (BE) og i tre forskjellige offentlige institusjoner OVAM (BE), Agentschap voor Natuur en Bos (BE), Rikiskaup (IS).

Nåværende prosjekt:

Hennes nåværende forskningsprosjekt inngår i det større prosjektet SAPIENS Network (Sustainability and Procurement in International, European and National systems). Gjennom rettslig dogmatisme, forsker Federica på rollen til offentlig anskaffelse som et verktøy for å redusere karbonutslippene i EU-retten.