Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Ny artikkel

The Siv Scream!

Ny artikkel på retorikkbloggen

Siv Jensen på valgvake
Siv Jensen på valgvake.
Foto/ill.:
Paul Weawer, Mediehuset Nettavisen

Hovedinnhold

 Professor Jens Kjeldsen har publisert en ny artikkel på Retorikkbloggen:   

"USA har lenge hatt «the Dean Scream», nå har Fremskrittspartiets leder gitt oss «The Siv Scream»

Da den ame­ri­kanske demo­kra­ten Howard Dean til et valg­møte i 2004 for­søkte å opp­ildne sine støtte­spil­lere og valg­kamp­med­ar­bei­dere, pres­set han sin hese, anstrengte stemme til en høy­lytt appell: «we’re going to Wash­ing­ton, D.C., to take back the White House! Yeeeaaaah!!»

Det avslut­tende Yeeaah-skriket fore­kom så vold­somt og umo­ti­vert for seeren på TV og Yout­ube at det ble kjent som «The Dean Scream» (les mer om Dean og ame­ri­kansk valg­kamp).

Valg­kvel­den 2013 gav Norge «The Siv Scream». Til høy musikk og enda høy­ere stem­ning går Siv Jen­sen på sce­nen til Frem­skritts­par­ti­ets valg­vake. Trampe­klapp og jubel­rop run­ger ut i salen, mens Jen­sen går frem og til­bake på sce­nen i ame­ri­kansk valg­kamp­stil. Hun vin­ker til sine støt­ter, hil­ser med utstrakt arm og utpe­ker kjente ansik­ter i for­sam­lin­gen med vink, smil og nik­ken med hodet (...)"