Home
Research group for rhetoric, democracy and public culture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel

The Siv Scream!

Ny artikkel på retorikkbloggen

Siv Jensen på valgvake
Siv Jensen på valgvake.
Photo:
Paul Weawer, Mediehuset Nettavisen

Main content

 Professor Jens Kjeldsen har publisert en ny artikkel på Retorikkbloggen:   

"USA har lenge hatt «the Dean Scream», nå har Fremskrittspartiets leder gitt oss «The Siv Scream»

Da den ame­ri­kanske demo­kra­ten Howard Dean til et valg­møte i 2004 for­søkte å opp­ildne sine støtte­spil­lere og valg­kamp­med­ar­bei­dere, pres­set han sin hese, anstrengte stemme til en høy­lytt appell: «we’re going to Wash­ing­ton, D.C., to take back the White House! Yeeeaaaah!!»

Det avslut­tende Yeeaah-skriket fore­kom så vold­somt og umo­ti­vert for seeren på TV og Yout­ube at det ble kjent som «The Dean Scream» (les mer om Dean og ame­ri­kansk valg­kamp).

Valg­kvel­den 2013 gav Norge «The Siv Scream». Til høy musikk og enda høy­ere stem­ning går Siv Jen­sen på sce­nen til Frem­skritts­par­ti­ets valg­vake. Trampe­klapp og jubel­rop run­ger ut i salen, mens Jen­sen går frem og til­bake på sce­nen i ame­ri­kansk valg­kamp­stil. Hun vin­ker til sine støt­ter, hil­ser med utstrakt arm og utpe­ker kjente ansik­ter i for­sam­lin­gen med vink, smil og nik­ken med hodet (...)"