Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Undervisning

Undervisning utenfor Universitetet i Bergen

Flere av forskergruppens medlemmer har vært invitert til å holde gjesteforelesninger og foredrag ved andre utdanningsinstitusjoner, både i Norge og utenlands.

Hovedinnhold

De har vært involvert i undervisning utenfor Universitet i Bergen ved følgende kurs:

Universitetet i Oslo

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Stavanger