Hjem
Forskargruppe for rettskultur

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for rettskultur

15. januar 2024 arrangerte Forskergruppen for rettskultur et lunsjseminar om rettsvitenskapelig komparativ metode for sammenligning av nordiske land.
5 studenter har skrevet en rapport om "Nordic Legal Culture: Myth or Reality?"-konferansen, som forskergruppen arrangerte i juni 2023.
Forskergruppen for rettskultur, rettshistorie og komparativ rett ved Universitet i Bergen inviterte til det fjerde norske rettshistorikermøte fredag den 17. november 2023 i Bergen.
Marius Mikkel Kjølstad har utarbeidet en oversikt over bevarte juridiske forelesninger mv. fra 1800-tallet.
Finnes det en nordisk rettskultur eller er dette bare en myte? Hvordan kan begrepet om en noridisk rettskultur brukes som et analytisk verktøy?
Forskergruppen ønsker å gratulere tre av sine medlemmer, som nye medlemmer av European Law Institute.
Det Juridiske Fakultet ved Universitet i Oslo tilbyr hvert semester et kurs for PhD-kandidater og 60p-masterstudenter i blant annet rettshistorie.
I september ble det utgitt en ny bok om Frederik Stangs naturrettsforelesninger fra 1830–1831 og holdt et naturrettslige seminar ved det Juridiske Fakultet (UiB). Stang var en av de viktigste aktørene i norsk historie på 1800-tallet og Norges første statsminister.
Karnov Forlag skal sammen med professor Geir Heivoll (PHS) starte et nytt prosjekt som tar sikte på å publisere rettshistoriske kommentarer på flere sentrale områder.
Professor Sören Koch har sammen med Esmerelda Colombo og Catalina Vallejo Piedrahíta skrevet en artikkel hvilke rettigheter som knytter seg til naturen i norsk rettskultur.
Professor Sören Koch var nylig på en debatt om aktiv dødshjelp i Tromsø. Arrangøren var ELSA Tromsø.
I slutten av oktober var professor Sören Koch i Paraguay for et seminar i komparativ rett - ASUNCIÓN2022. Seminaret ble arrangert av AIDC - IACL (International Academy of Comparative Law).
Professor Sören Koch var i uke 37 på hanseatisk workshop i Tallinn.
Professor Sören Koch om Christian Vs norske lov.
An interdisciplinary workshop on the understanding of medieval and early modern Norwegian, Icelandic and Scottish laws.
Sören Koch har publisert et nytt innlegg i Juridika innsikt om den nylig avsagte dommen i det tyske klimasøksmålet.
Brage Thunestvedt Hatløy disputerer 22.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kontinuitet og endring i formueretten i Magnus Lagabøters landslov av 1274".

Sider