Hjem
Forskargruppe for rettskultur

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for rettskultur

Professor Sören Koch om Christian Vs norske lov.
An interdisciplinary workshop on the understanding of medieval and early modern Norwegian, Icelandic and Scottish laws.
Sören Koch har publisert et nytt innlegg i Juridika innsikt om den nylig avsagte dommen i det tyske klimasøksmålet.
Brage Thunestvedt Hatløy disputerer 22.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kontinuitet og endring i formueretten i Magnus Lagabøters landslov av 1274".
Den tyske forfatningsdomstolen har avsagt kjennelse i et klimasøksmål.
Ny publikasjon av Sören Koch i Legal History: Reflecting the past and the present current perspectives for the future.
Les Sören Kochs nye artikkel på British Association of Comparative Law sin blogg.
Se Jørn Øyrehagen Sundes rettshistoriske refleksjoner over maktfordelingsprinsippet og Høyesteretts og domstolenes konstitusjonelle rolle i klimadommen.
Comparing Legal Cultures er redigert av professor Sören Koch og professor Jørn Øyrehagen Sunde. Boken gir en unik oversikt for alle som arbeider med internasjonal rett.
Sören Koch har flere ganger vært gjest i ulike podcaster, hvor tema for episodene er relatert til rettskultur og komparativ rett.
Boka Comparing Legal Cultures er redigert av jussprofessorane Sören Koch og Jørn Øyrehagen Sunde, og gir ei unik oversikt for alle som arbeider med internasjonal rett.
Høstens møteserie er godt i gang!
Programmet for Middelalderforum er klart!
Gjennom hele vår historie har vi knapt sett større endringer i norsk rett enn vi gjør i dag.
– Hurra! var Jørn Øyrehagen Sunde sin reaksjon då han fekk spørsmål om han ville skrive Høgsteretts historie frå 1965 til 2015.