Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Seminar

Naturrett etter 1814 – en oversett tradisjon?

Seminar om naturrettens betydning i Norge ca. 1814–1850

Bildet viser tre forsider med hvor essensen i teksten er foredrag om naturretten. Forsiden viser preg av at det er gammelt.
Foto/ill.:
Marius Mikkel Kjølstad

Hovedinnhold

Hvilken betydning hadde naturretten i norsk rettstenkning i tiårene etter 1814? Spørsmålet er i begrenset grad utforsket, dels på grunn av en forestilling om at naturretten forsvant på begynnelsen av 1800-tallet, dels på grunn av begrenset tilgjengelig kildemateriale. Nå er imidlertid en del bevart forelesningsmateriale transkribert, hvilket gir en helt ny inngang til tematikken.

Torsdag 7. september inviterer Forskergruppen for rettskultur og Forskergruppen for rettsstat og rettsteori til seminar om naturretten i Norge etter 1814. Hva skulle man med naturretten i en forfatnings- og lovgivningsstat? Hva lærte juristgenerasjonene som hadde sitt virke langt utover 1800-tallet av undervisningen? Er det endring eller kontinuitet sammenlignet med den dansk-norske naturretten? Hva var de internasjonale impulsene? Hvordan så naturretten ut på ulike rettsområder innenfor privatrett og offentlig rett? Og hva forteller alt dette om forståelsen av stat, samfunn, individ og rettstenkning i den nye norske statens første fase? Dette er blant spørsmålene som diskuteres under seminaret.

Program: 
 

08:15: Kaffe og te

08:30: Velkommen og introduksjon v. Marius Mikkel Kjølstad (UiB)

08:45: Thor Inge Rørvik (UiO): Naturrett i Norge etter 1814 – hvem, hva, hvor?

09:15: Ola Mestad (UiO): Norsk liv i Schlegels naturrett etter 1814

09:45: Diskusjon

10:00: Pause

10:15: Dag Michalsen (UiO): Rettsvitenskap i Tyskland etter 1800: Aktører, vitenskap og politikk

10:45: Sören Koch (UiB): Vold eller fornuft – diskusjon om skillet mellom privat- og offentlig rett i naturrettsforelesninger på første halvdel av 1800-tallet

11:10:  Diskusjon

11:30: Lunsj

12:15: Per Nilsén (Lund): Naturrätten vid juridiska fakulteten i Lund ca. 1800–1850

12:45: Mads Langballe Jensen (Lund): Naturretten i Danmark ca. 1800–1850

13:15: Kommentarer v. Lars Björne (Åbo) og diskusjon

13:45: Pause

14:00: Hilde Sandvik (UiO): Ekteskap, foreldre, barn

14:30: Per Kristian Aschim (MF): Naturrett om forholdet mellom religion, stat og kirke etter 1814

15:00: Geir Heivoll (PHS): Straffens begrep: forholdet mellom straff og disiplinering hos norske akademiske jurister fra 1814 til kriminalloven 1842

15:30: Diskusjon, oppsummering og veien videre

Seminaret er åpent for alle interesserte, med påmeldingsfrist innen 1. september.

For påmelding, send en epost til marius.kjolstad@uib.no.