Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Workshop

Workshop: Legal Realism as the regulatory foundation of Scandinavian law?

Workshopen skal kartlegge interessen og vinklingen av et eksternt finansiert forskerprosjekt om rettsrealisme.

Workshop: Legal Realism as the regulatory foundation of Scandinavian law?
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Forskergruppen for rettskultur, rettshistorie og komparativ rett inviterer 15. desember 2023 til en kikk-off workshop om Legal Realism as regulatory foundation of Norwegian and Scandinavian Law.

Workshopen skal kartlegge interessen for, og vinklingen av et eksternt finansiert forskerprosjekt om rettsrealisme som regulativ fundament for dagens rett i de nordiske landene.

 

Påmelding sendes per epost til Zoe Eliza Nordén på Zoe.Norden@student.uib.no.

Program

Programmet ligger også nederst på siden her, som nedlastbart dokument.

Sted: Møterom 546, Det Juridiske Fakultet, Universitet i Bergen

9:00 – 9:30 ​Kaffe og lett frokost

9:30 – 9:45 ​Sören Koch (Universitet i Bergen): Velkommen. Introduksjon til workshopen og NFR projektet - rammeverket og de overordnede målene

9:45 – 10:15 ​Brage Thunestvedt Hatløy (Universitet i Bergen): Innledende refleksjoner over rettsrealisme som et regulatorisk grunnlag for norsk og skandinavisk rett

10:15 – 11:30 ​Toni Malminen (University of Eastern Finland / University of Tampere) Keynote: The Past, Present, and Future of Legal Realism

The presentation will encapsulate my doctoral dissertation of 2016, The Intellectual Origins of LegalRealism, a study that remains rather difficult to access. I will argue that the roots of American and Scandinavian realism lie in three modes of social thought characteristic of the late-nineteenth century: critical historicism, disenchantment, and agonism. Focusing on American experience, I will submit that recent political developments make legal realism a timely program in jurisprudence (and politics more broadly).

11:30 – 13:00 ​Lunsj 

13:00 – 13:30 ​Daniel Nygård (Universitet i Bergen): Forskningsfinansiering og administrativ støtte

13:30 – 14:30 ​Åpen diskusjon

14:30 – 14:45 ​Brage and Sören (Universitet i Bergen): Avsluttende kommentarer