Hjem
Forskargruppe for rettskultur

Kurs og seminarer

På denne siden finner du informasjon om kurs, seminarer og workshoper, som kan være relevant for deg som er interessert i rettshistorie, komparativ rett og rettskultur.

Seminar
Foto/ill.:
Foto av Marvin Meyer på Unsplash.

Hovedinnhold

Kommer snart - PhD-kurs i komparativ rett ved UiB

Kurset er i etableringsfasen. Mer informasjon kommer. 
Ta kontakt med Sören Koch eller Brage Thunestvedt Hatløy ved spørsmål.

PhD-kurs ved UiO

Det Juridiske Fakultet ved Universitet i Oslo tilbyr hvert semester et kurs for PhD-kandidater og 60p-masterstudenter i blant annet rettshistorie. Kurset går annet hvert semester på norsk og på engelsk; høst 2023 ble det avholdt på norsk. Les mer her.

Norsk Rettshistorikermøte

Annethvert år arrangeres det Norsk Rettshistorikermøte, hvor forskere i alle posisjoner og studenter, som ønsker å få et innblikk i forskningsfeltet og -miljøet, møtes for å utveksle ny og aktuell retthistorisk forskning. Dette er en utmerket måte å bli kjent med forskningsfeltet og knytte kontakter. 

Det fjerde norske rettshistorikermøtet ble arrangert av forskergruppen for rettskultur ved Det Juridiske Fakultet ved UiB, fredag den 17. november 2023. 

Informasjon om fremtidige Norsk Rettshistorikermøte vil bli publisert på nettsiden fortløpende.